اعلان جنگ کره شمالی علیه کبوترها و گربه‌ها و اعدام یک مرد به خاطر «تفکرات ارتجاعی»

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی علیه کبوترها اعلان جنگ داده است. دیکتاتور کره شمالی بر این باور است که پرندگانی که از چین می آیند، ویروس کرونا را همراه خود به این کشور می آورند. ساکنان شهرهای مرزی در حال تیراندازی به پرندگانی که در آسمان این مناطق هستند، دیده شده اند در حالی که برخی دیگر گربه ها را عامل انتشار ویروس در کره شمالی می دانند. مقامات رسمی پارانویایی شهرهای هایسان و سینویجو به شهروندان دستور داده اند «کبوترها و گربه ها را گرفته و از بین ببرید».

 دیکتاتور کره شمالی بر این باور است که پرندگانی که از چین می آیند، ویروس کرونا را همراه خود به این کشور می آورند.

در شهر هایسان، یک خانواده چهار نفره مجبور شده است به خاطر داشتن گربه و نگهداری مخفیانه از این حیوان، به زندان بروند. این خانواده به مقامات محلی گفته اند که گربه آن ها مرده است اما بعدها این گربه در کنار یک حصار مرزی دیده شده بود. نیروهای نگهبان مرزی نیز سعی کرده اند این گربه را بگیرند که البته ناموفق بودند و گربه مورد نظر آخرین بار زمانی که به سمت یک منطقه مسکونی می رفت دیده شده است. این ماجرا به اطلاعات فرماندهی قرنطینه منطقه رسیده و بعد از دو روز تحقیقات، مالکان این گربه دستگیر شدند. بر اساس خبرهای برخی منابع، این خانواده به ۲۰ روز زندان محکوم شده اند. در اتفاقی دیگر در روزهای اخیر در کره شمالی، یک مرد به خاطر فروش غیرقانونی موسیقی و فیلم، در برابر چشم خانواده خود و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر تیرباران شده است.

 دیکتاتور کره شمالی بر این باور است که پرندگانی که از چین می آیند، ویروس کرونا را همراه خود به این کشور می آورند.

این مرد که نام خانوادگی او لی است، توسط مقامات کره شمالی «عنصر ضد سوسیالیستی» نامیده شده زیرا ویدیوهای حاوی سریال ها و فیلم های ساخته شده در کره جنوبی را فروخته و پنج شنبه گذشته اعدام شده است. خانواده وی مجبور شده اند در اولین صف از تماشاگران این اعدام ایستاده و نظاره گر اعدام وی تنها ۴۰ روز پس از دستگیری باشند. لی مهندس ارشد در کمیسیون مدیریت کشاورزی منطقه وونسان بوده و توسط دختر رییس «واحد مردمی» محل کار خود در حال فروش مخفیانه سی دی ها و فلش های حاوی فیلم و سریال کره ای دستگیر شده بود. این اولین اعدام به خاطر اعمال ضد سوسیالیستی در این منطقه بوده و افراد دارای اتهام های مشابه تاکنون به کمپ های کار اجباری یا بازآموزی فرستاده می شدند.

اعلان جنگ کره شمالی علیه کبوترها و گربه‌ها و اعدام یک مرد به خاطر «تفکرات ارتجاعی»

در بیانیه مقامات در این باره چنین آمده است: «در گذشته [افراد مانند لی] به کمپ های کار اجباری یا بازآموزی فرستاده می شدند. اشتباه مرگباری است اگر فکر کنید مجازات سبکی دریافت خواهید کرد. چنین رفتارهای ارتجاعی به افرادی کمک خواهد کرد که تلاش دارند سوسیالیزم ما را نابود کنند. مرتجع ها نباید اجازه یابند بدون ترس در جامعه ما زندگی کنند». همسر، پسر و دختر لی پس از تیرباران پدر خانواده و در حالی که در صف نخست جمعیت تماشاگر اعدام ایستاده بودند، از هوش رفتند. در حالی که همه نظاره گر بودند، مقامات وزارت امنیت داخلی اعضای خانواده او را سوار یک کامیون باری با پنجره های بسته کرده و به کمپ زندانیان سیاسی منتقل کردند. ظاهراً مقامات کره شمالی در حال شناسایی خریداران سی دی ها و یو اس بی های فروخته شده توسط لی هستند که به قیمت هایی بین ۵ تا ۱۲ دلار به فروش رسیده اند.

اعلان جنگ کره شمالی علیه کبوترها و گربه‌ها و اعدام یک مرد به خاطر «تفکرات ارتجاعی»

اعدام افراد متهم به رفتارهای ضد سوسیالیستی بر اساس قانون جدید «قانون ضد افکار ارتجاعی» صورت می گیرد. گفته می شود در صورت تماشای ویدیوهای ساخته شده در کره شمالی ممکن است به زندان طولانی مدت، حبس ابد و حتی مرگ محکوم شوید. در صورتی که از خرید و فروش این ویدیوها خبر داشته و این موضوع را گزارش ندهید، به ۷ سال زندان محکوم شوید.

بیشتر بخوانید: خاطرات جالب و روشنگرانه یک زن دیپلمات بریتانیایی از دو سال زندگی در کره شمالی

اعلان جنگ کره شمالی علیه کبوترها و گربه‌ها و اعدام یک مرد به خاطر «تفکرات ارتجاعی»

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی علیه کبوترها اعلان جنگ داده است. دیکتاتور کره شمالی بر این باور است که پرندگانی که از چین می آیند، ویروس کرونا را همراه خود به این کشور می آورند. ساکنان شهرهای مرزی در حال تیراندازی به پرندگانی که در آسمان این مناطق هستند، دیده شده اند در حالی که برخی دیگر گربه ها را عامل انتشار ویروس در کره شمالی می دانند. مقامات رسمی پارانویایی شهرهای هایسان و سینویجو به شهروندان دستور داده اند «کبوترها و گربه ها را گرفته و از بین ببرید».

 دیکتاتور کره شمالی بر این باور است که پرندگانی که از چین می آیند، ویروس کرونا را همراه خود به این کشور می آورند.

در شهر هایسان، یک خانواده چهار نفره مجبور شده است به خاطر داشتن گربه و نگهداری مخفیانه از این حیوان، به زندان بروند. این خانواده به مقامات محلی گفته اند که گربه آن ها مرده است اما بعدها این گربه در کنار یک حصار مرزی دیده شده بود. نیروهای نگهبان مرزی نیز سعی کرده اند این گربه را بگیرند که البته ناموفق بودند و گربه مورد نظر آخرین بار زمانی که به سمت یک منطقه مسکونی می رفت دیده شده است. این ماجرا به اطلاعات فرماندهی قرنطینه منطقه رسیده و بعد از دو روز تحقیقات، مالکان این گربه دستگیر شدند. بر اساس خبرهای برخی منابع، این خانواده به ۲۰ روز زندان محکوم شده اند. در اتفاقی دیگر در روزهای اخیر در کره شمالی، یک مرد به خاطر فروش غیرقانونی موسیقی و فیلم، در برابر چشم خانواده خود و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر تیرباران شده است.

 دیکتاتور کره شمالی بر این باور است که پرندگانی که از چین می آیند، ویروس کرونا را همراه خود به این کشور می آورند.

این مرد که نام خانوادگی او لی است، توسط مقامات کره شمالی «عنصر ضد سوسیالیستی» نامیده شده زیرا ویدیوهای حاوی سریال ها و فیلم های ساخته شده در کره جنوبی را فروخته و پنج شنبه گذشته اعدام شده است. خانواده وی مجبور شده اند در اولین صف از تماشاگران این اعدام ایستاده و نظاره گر اعدام وی تنها ۴۰ روز پس از دستگیری باشند. لی مهندس ارشد در کمیسیون مدیریت کشاورزی منطقه وونسان بوده و توسط دختر رییس «واحد مردمی» محل کار خود در حال فروش مخفیانه سی دی ها و فلش های حاوی فیلم و سریال کره ای دستگیر شده بود. این اولین اعدام به خاطر اعمال ضد سوسیالیستی در این منطقه بوده و افراد دارای اتهام های مشابه تاکنون به کمپ های کار اجباری یا بازآموزی فرستاده می شدند.

اعلان جنگ کره شمالی علیه کبوترها و گربه‌ها و اعدام یک مرد به خاطر «تفکرات ارتجاعی»

در بیانیه مقامات در این باره چنین آمده است: «در گذشته [افراد مانند لی] به کمپ های کار اجباری یا بازآموزی فرستاده می شدند. اشتباه مرگباری است اگر فکر کنید مجازات سبکی دریافت خواهید کرد. چنین رفتارهای ارتجاعی به افرادی کمک خواهد کرد که تلاش دارند سوسیالیزم ما را نابود کنند. مرتجع ها نباید اجازه یابند بدون ترس در جامعه ما زندگی کنند». همسر، پسر و دختر لی پس از تیرباران پدر خانواده و در حالی که در صف نخست جمعیت تماشاگر اعدام ایستاده بودند، از هوش رفتند. در حالی که همه نظاره گر بودند، مقامات وزارت امنیت داخلی اعضای خانواده او را سوار یک کامیون باری با پنجره های بسته کرده و به کمپ زندانیان سیاسی منتقل کردند. ظاهراً مقامات کره شمالی در حال شناسایی خریداران سی دی ها و یو اس بی های فروخته شده توسط لی هستند که به قیمت هایی بین ۵ تا ۱۲ دلار به فروش رسیده اند.

اعلان جنگ کره شمالی علیه کبوترها و گربه‌ها و اعدام یک مرد به خاطر «تفکرات ارتجاعی»

اعدام افراد متهم به رفتارهای ضد سوسیالیستی بر اساس قانون جدید «قانون ضد افکار ارتجاعی» صورت می گیرد. گفته می شود در صورت تماشای ویدیوهای ساخته شده در کره شمالی ممکن است به زندان طولانی مدت، حبس ابد و حتی مرگ محکوم شوید. در صورتی که از خرید و فروش این ویدیوها خبر داشته و این موضوع را گزارش ندهید، به ۷ سال زندان محکوم شوید.

بیشتر بخوانید: خاطرات جالب و روشنگرانه یک زن دیپلمات بریتانیایی از دو سال زندگی در کره شمالی

نظر دهید

      پاسخ دهید