عمومی و متفرقه · می 9, 2024 0

خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص

خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص

دانلود خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص

خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص

——-

خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص

خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 56
قیمت: 64000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 60 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

(3-1) عوامل موثر بر توزیع درآمدالف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمدرشد تولید ناخالص داخلیترکیب و ساختار بازارساختار تولیمیزان بهره وریبدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزیدرآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکنبار تکفل اقتصادیمیزان دسترسی به بازارکمیت سرمایه به ازاء هکتارتوزیع اعتباراتتورم و افزایش سطح عمومی قیمتهامهاجرتکل مالیات دریافتی از هر خانوارهزینه دولتی و پرداخت های انتقالیسهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلیمیل نهایی به مصرف و پس اندازنرخ رسمی ارزمیزان اشتغال و بیکاریب) عوامل موثر بر توزیع درآمدجنسسنرشد جمعیتبهداشتآموزش و پرورشتبعیض های نژادیعوامل حقوقی و اجتماعیمالکیت عوامل تولیدهمانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد موثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم. 3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمدالف) نظریه کوزنتسسیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt’s “u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تاثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تاثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تاثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آنانه و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوه توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بیانجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.ب) نظریه کالدور:کاله ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تعیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداتز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغیر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدورژ، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع به حد درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند حبلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و درآند تغییر چندانی نمی کند.مجموعه نظیر، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بع سایه افکند. در واقع، از آنجا که تا اوایل دهه 1990، نظریه جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص

 • خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص
 • خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص
 • خرید ارزان ) عوامل موثر بر توزیع درآمد 81ص
 • تحقیق در مورد ) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد 81ص
 • پاورپوینت در مورد در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت محلول پاشی بُر در درختان بادام و تأثیر آن بر کیفیت دانه گرده 24 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت اثر محلول پاشی بُر بر درختان بادام 25 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت درباره در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت محلول پاشی بُر در درختان بادام و تأثیر آن بر کیفیت دانه گرده 24 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت اثر محلول پاشی بُر بر درختان بادام 25 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی دانشگاهی “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی دانشگاهی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی دانشگاهی

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 71

   

  فهرست مطالب:

  مقدمه

  چهارچوب فهم کارآفريني

  ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني

  فرصت

  کارآفرینی سازمانی

  کارآفرینی دانشگاهی

  دلایل گرایش دانشگاه ها به کارآفرینی دانشگاهی

  فشارهای محیطی بر دانشگاه ها

  مشکلات آموزش عالی

  وظیفه کارآفرینی دانشگاه ها

  تحقيق و توسعه بين رشته اي

  جستجوي فرصت ها با نگاه بين رشته اي

  ویژگی های دانشگاه کارآفرین از دید صاحبنظران

  قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی

  قابلیت های کارآفرینی

  علل ایجاد شرکت های منشعب از دانشگاه

  عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی

  فصل چهارم: تجاری سازی دانش

  نماد های تجاری سازی دانش

  فشارهای محیطی بر دانشگاه ها در جهت تجاری سازی دانش

  راه های کسب درآمد دانشگاه ها

  صورت های مختلف انتقال پژوهش به شرکت ها

  سیکل فرآیند انتقال تجاری سازی

  مراحل تبدیل پژوهش دانشگاه ها به ارزش اقتصادی

  جنبه های کلیدی فرآیند تجاری سازی

  دلایل درگیر شدن دانشگاه ها در فرآیند تجاری سازی پژوهش

  موانع انتقال دانش

  پیشنهادات در جهت توسعه فرآیند انتقال دانش

  فصل هشتم: ساختار دانشگاه کارآفرین

  شش مولفه کلیدی برای کارآفرین شدن دانشگاه ها

  فصل نهم: کارکرد های دانشگاه کارآفرین

  کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین

  هسته اصلی نظام علمی کشور

  دلایلی مبنی بر اینکه چرا دانشگاه برای ایجاد و رشد شرکت های مبتنی بر فن آوری مناسب است

  دلایل افزایش رشد اقتصادی به وسیله تولید دانش

  فصل دهم: معیارهای عملکرد دانشگاه کارآفرین

  کارکرد هایی که بر کیفیت عملکرد کارآفرینی دانشگاه موثرند

  ارزیابی آموزش عالی به چه منظوری صورت می گیرد

  معیارهای عملکرد آموزشی دانشگاه

  معیارهای عملکرد پژوهشی دانشگاه

  معیارهای عملکرد کارآفرینی دانشگاه

  فصل یازدهم: برنامه ریزی توسعه کارآفرینی دانشگاهی

  اقدامات جهت توسعه کارآفرینی

  سیاست های دولت در جهت حمایت از توسعه کارآفرینی

  برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی

  نحوه همکاری بخش های غیر دولتی با دانشگاه

  راه های ارتباط صنعت و دانشگاه

  موانع پژوهش در ایران

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت نقش ایران در توزیع درآمد جهانی
 • پاورپوینت با عنوان فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)
 • پاورپوینت با عنوان جایگاه ایران در توزیع جهانی درآمد
 • پاورپوینت درس اقتصاد دهم انسانی ( فقر و توزیع درآمد )
 • فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)
 • پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)
 • پاورپوینت با موضوع بندهای قانونی حق اشتغال کارمندان رسمی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” بندهای قانونی حق اشتغال کارمندان رسمی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” بندهای قانونی حق اشتغال کارمندان رسمی ”   فصل اول: تعاریف از فهرست فصول پانزده گانه بندهای قانونی   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 39   قسمتی از متن: ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی. ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج- ایج …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)
 • پاورپوینت با موضوع خلاقیت و حل مساله “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و حل مساله “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و حل مساله ” پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و حل مساله  ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 50   فهرست مطالب: مديريت خلاقيت ويژگيهاي مديران كار آفرين بحث خلاقيت عوامل موثر در رشد خلاقيت روشهاي پرورش خلاقيت عوامل و زمينه هاي تاثير گذار در خلاقيت موانع خلاقيت فرد خلاق كيست ؟ كدام سازمان خلاق است ؟ روش گروهي حل مساله توجه به چند نكته در هنگام حل مساله ساختار گروهي نقش رهبر گروه در حل مساله تعريف مشكل فرآیند حل مساله حل مساله از طریق گروه تعيين مساله : جمع آوري اطلاعات روديارد …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر توزيع درآمد 117 ص
 • خرید ارزان پروپوزال عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان
 • خرید ارزان پروپوزال عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس
 • خرید ارزان پروپوزال بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل
 • خرید ارزان پروپوزال بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری
 • خرید ارزان پروپوزال بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر
 • خرید ارزان پرسشنامه ی عوامل موثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی
 • خرید ارزان پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم دانش
 • خرید ارزان پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد
 • خرید ارزان ارائه الگوی بومی نشاط اجتماعی و عوامل موثر بر آن
 • خرید ارزان پرسشنامه ی عوامل موثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی
 • خرید ارزان پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم دانش
 • خرید ارزان پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد
 • خرید ارزان شکل گیری شخصیت و عوامل موثر در
 • خرید ارزان پروپوزال عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان
 • خرید ارزان پروپوزال بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل
 • خرید ارزان پروپوزال بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری