عمومی و متفرقه · می 9, 2024 0

خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص

خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص

دانلود خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص

خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص

——-

خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص

خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 43
قیمت: 40000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

ابونصر فارابی (ارسطوی دوم)زندگی نامه(1) -1-1 پس از روزگار ترجمه ی آثار یونانی به زبان تازی، نخستین حکیم و فیلسوف جامع ایرانی بدون هیچ تردیدی فارابی است. ابونصر محمدبن طرخان بن اوزلغ فارابی، که او را فیلسوف المسلمین نام داده اند، بی شک یکی از بزرگ ترین فیلسوفان اسلام و یکی از نوابغ ایران است. در نام و اصل و نسب و منشا او میان عالمان رجال اختلاف است. ابن الندیم در: الفهرست، و شهر زوری در: تاریخ الحکما، و ابن ابی اصیبعه در: طبقات الاطبا نسبت او را فارسی می دانند و برخی از دانشمندان روزگار ما هم بر این عقیده اند. -2-1 ما از روزگار زندگی و جریان حیات فارابی چیز زیادی نمی دانیم و نیز به طور قطع و یقین نمی دانیم که سیر تحصیل و کسب دانش و بینش او به چه نحوی بوده است. گفته اند که پدر فارابی «امیر لشکر» بوده و اصل او پارسی، و خود فارابی در وسیع یکی از دیه های فاراب ماوراالنهر متولد شده است.(2) فارابی یک بار به قصد تحصیل از ماوراالنهر به بغداد آمد و بیشتر علوم را در همان جا فرا گرفت. و در عربیت ورزیده شد، در حران به حلقه ی درس معلمی نصرانی در آمد به نام یوحنابن جیلان(3) و پیش همو و شاید گروهی دیگر از ترسایان مجموعه های ثلاثی ورباعی(4) را فرا گرفت. فارابی بار دیگر به بغداد باز آمد و به خواندن کتابهای ارسطو و تاملات فلسفی خویش پرداخت و بیشتر کتابهای ارسطو را به دقت خواند و در وقوف و آگاهی به دقایق آن کتب مهارت یافت و سپس به خواندن کتاب «نفس» ارسطو آغاز کرد و آن را به کرات خواند، چنان که در آخر کتاب نفس ارسطو، مکتوبی از او یافتند که نوشته بود «انی قرات هذا الکتاب مائه مره- من این کتاب را صد بار خواندم.(5) » و هم از او نقل شده است که من کتاب سماع طبیعی ارسطو را چهل بار خواندم و باز هم بدان نیازمندم(6). ارسطوی ثانی -3-1 فیلسوف ما چندان در تفسیر و شرح و دقت در معانی افکار ارسطو تبحر یافت که به قول قرطبی در طبقات الحکما، «مشکلات آن را حل و اسرار آن را کشف کرد و آنها را در کتابهای صحیح عبارت، لطیف اشارت تدوین کرد و آنچه را که الکندی(7) و دیگران در صناعت تحلیل و شیوه های تعلیم از آنها غفلت کرده بودند بیان کرد و آن گاه در کتابی به نام احصاالعلوم آنها را تعداد کرد و تعاریف و اغراض آنها را به دست داد، به طوری که طالبان علم همواره از نظر و دقت و طلب راهنمایی از آن بی نیاز نیستند.»(8) این امور باعث شد که فارابی را معلم الثانی یا ارسطوی دوم(9) لقب دادند. حاجی خلیفه از حاشیه ی مطالع نقل کرده است که: «مترجمان مامون از کتابهای یونان ترجمه های مخلوطی انجام داده بودند که ترجمه ی یکی با ترجمه ی دیگری توافق نداشت، و این ترجمه ها همچنان بدون تحریر و شرح و پیرایش مانده بود؛ بلکه نزدیک بود که از میان برود، تا اینکه حکیم فارابی به وجود آمد؛ آن گاه پادشاه زمان او یعنی: منصور بن نوح السامانی از او خواست که این ترجمه ها را گرد آورد و از میان آنها ترجمه ی ملحض و مهذب و پیراسته یی که مطابق حکمت باشد بپردازد. فارابی این دعوت را پذیرفت، و چنان که او خواسته بود کرد، و کتاب خویش را تعلیم ثانی نام نهاد، و از این رو او را معلم ثانی لقب دادند. و این کتاب همچنان به صورت مسوده در خزانه منصور مانده بود تا اینکه ابن سینا بر آن اطلاع یافت و از خلاصه ی آن کتاب «شفا» را ساخت. و از بیشتر جاهای شفا فهمیده می شود که خلاصه ی تعلیم ثانی است.»(10) َ نظرابن خلدون درباره فارابی -4-1 این قول را که حاجی نقل کرده است و از چند نظر قابل تردید و تامل است فقط برای مزید اطلاع نقل کردیم و الا درباره علت ملقب شدن فارابی به معلم ثانی قول معقول و صحیح آن است که ابن خلدون گفته است: «ارسطو را معلم اول بدین جهت گفته اند که او آنچه از مباحث و مسائل منطق متفرق و پراگنده بود جمع کرد و در تهذیب آنها کوشید و بنای آن را استوار کرد و اول علوم حکیمه و فاتحه ی آنها قرار داد، و به سبب آنکه فارابی در این راه کوشید و تمام آن مسائل را از ترجمه های پراگنده و مشوش گرد آورد و در کتابی خلاصه کرد او را شبیه ارسطو کرد و از این رو او را معلم ثانی لقب دادند.»(11) َ تو داناتری یا ارسطو؟ -5-1 گویا فارابی به ارزش کار خود واقف بوده است که وقتی از او پرسیدند: «آیا تو داناتری یا ارسطو؟» در جواب گفت: «اگر من در زمان او بودم البته بزرگ ترین شاگرد او بودم.»(12) َ فارابی موسیقیدان -6-1 چون فارابی روزگاری در بغداد زیست و در آموختن فلسفه تا سر حد کمال کوشید و بر رموز و دقایق این علم آگاهی یافت از بغداد به حلب رفت، و شک نیست که یکی از علل کوچ او اضطرابات سیاسی بود که در بغداد به هم رسیده بود.(13) امیر حلب در این روزگار سیف الدوله حمدان بود. آورده اند که چون ابونصر فارابی به مجلس سیف الدوله در آمد- و آن مجلس، مجمع فضلا در همه ی معارف بود او را به خدمت سیف الدوله در آورده اند در حالی که لباس ترکان پوشیده بود، و او همیشه این لباس را می پوشید، سیف الدوله او را گفت: بنشین. فارابی گفت: کجا بنشینم؛ اینجا که منم یا آنجا که تویی؟! سیف الدوله گفت: آنجا که تویی. پس فارابی از روی شانه های مردم به گذشت و خود را به مسند سیف الدوله رسانید. سیف الدوله را بندگان خاصی بود که با آنها به زبان ویژه یی سخن گفتی و کم کسی آن را شناختی؛ با آن زبان به حاجبان گفت: «این شیخ ادب فرو گذاشت، من از او مطالبی بپرسم، اگر نتواند همه را پاسخ دهد او را بیرون کنید یا بسوزانیدش!» ابونصر به آن زبان ویژه ی پادشاه گفت: «یا امیر، صبر کن که کارها همه به عواقب آن وابسته است.» سیف الدوله شگفت ماند. پرسید: آیا تو این زبان را می دانی؟ گفت: آری، من هفتاد زبان می دانم. آن گاه با عالمان حاضر در مجلس به سخن پرداخت، و در همه ی فنون سخن او برتر و بهتر بود سخن دیگران فروتر، تا جملگی فروماندند و خواستند تا تقریرات او بنویسند؛ سیف الدوله آنها را از آن کار منصرف کرد و با ابونصر خلوت کرد و او را گفت: -آیا چیزی می خوری؟ – ابونصر: نه – آیا چیزی می نوشی؟ – ابونصر: نه – سیف الدوله: می خواهی که چیزی بشنوی؟ – ابونصر: آری پس سیف الدوله به احضار خنیاگران دستور داد. تمام کسانی که در این فن ماهر بودند با انواع آلات موسیقی حاضر آمدند. هیچ یک از آنها چیزی ننواخت مگر اینکه فارابی بر او عیب گرفت و گفت: خطا کردی!(14) سیف الدوله گفت: در این صنعت هم چیزی می دانی؟ ابونصر: آری دانم و نیکو دانم! آن گاه از میان خویش کیسه یی بیرون کرد و باز کرد و از آن چوبهایی به در آورد و آنها را ترکیب کرد و بنواخت. حاضران مجلس همه بخندیدند؛ ابونصر آن را باز گشاد و این بار به طرزی دیگر ترکیب کرد و بنواخت، همه ی حاضران بگریستند؛ فارابی بار دیگر آن را بگشود و ترکیب آن را تغییر داد و به گونه یی دیگر بنواخت؛ این بار همه ی مجلسیان به خواب رفتند. فارابی آنها را خوابیده گذاشت و بیرون آمد. گفته اند: آلتی که قانون نامیده می شود از ساخته های اوست(15). شک نیست که این سخن به داستان و افسانه بیشتر می ماند تا به واقعیت، ولیکن چون گاه گاه آوردن داستان در ضمن تحقیق خالی از فایده نیست به نقل این داستان مبادرت کردیم. َ فارابی؛ تنها و فکور -7-1 فارابی پیوسته تنها بود و با مردم معاشرت نمی کرد و آن زمان هم که در بغداد و دمشق بود یا در کنار جویباران و یا در دامن کوهساران و بوستانها زندگی می کرد.(16) و بیشتر کتابهای خود را همان جا می نوشت و آنان که شوقی به دیدار او داشتند در آنجا به حضرتش می شتافتند و از او کسب دانش می کردند. -8-1 فارابی در روزگار خود پارساترین مردم بود؛ هیچ وقت به کار مسکن و معیشت کوشش نکرد. نوشته اند که سیف الدوله ی مذکور روزی چهار درهم از بیت المال به او مقرری می داد و او در نهایت قناعت و بزرگ منشی با آن زندگی می کرد. -9-1 گفته اند که: فارابی باغبانی می کرد و از درآمد آن زندگی می کرد و شبها برای مطالعه از چراغ پاسبانان و داروغگان استفاده می کرد. از این رو در حق او گفته اند: «عاش الفارابی فی دوله العقل ملو کاًو و فی العالم المادی مفلوکاً فارابی در دولت عقل همچون شاهان زندگی می کرد در حالی که کمیت او در زندگی مادی لنگ بود.» «ابن ابی اصیبعه» نقل کرده که فارابی فقط ماالقلوب برگان و شراب ریحانی می خورد و جز آن چیزی نمی خورد، همو پس از نقل مطلب مزبور، مستمری چهار درهم او را نقل کرده است. و نیز گوید: سبب اشتغال فارابی به حکمت آن بود که شخصی چند عدد از کتابهای ارسطو را نزد وی به ودیعت نهاد و فارابی اتفاقاً بر آن کتابها نظر افکند موافق طبعش آمد و به خواندن آنها برانگیخته شد و همواره آنها را می خواند و در فهم آنها می کوشید تا – فی الحقیقه – فیلسوف شد! البته این حرفها درست به نظر نمی آید، چه تا کسی مایه ی کافی از علوم – به ویژه از مقدمات – نداشته باشد یک دفعه با دیدن چند کتاب مشکل – آن هم از ارسطو – باور نمی توان کرد که به خواندن و فهمیدن آنهامیل و شوق بیابد؛ این نیز به داستان آن عارف می ماند که در آب سرد تن خود را شست و بیرون آمد و گفت: امسیت کردیاً و اصبحت عربیاً.» همچنین از این قبیل است داستانی که برخی از اهل ترجمه آورده اند که او به تمام زبانهای عالم یا هفتاد لغت تکلم می کرد؛ زیرا چنان که از کتابهای فارابی بر می آید زبان ترکی و فارسی را می دانسته است و به عربی نیکو می نوشته بد انسان که نوشته های او از جمال بلاغت خالی نیست، جز اینکه به نقل الفاظ و جمله های مترادف ولعی تمام داشته است و این امر تا حدودی مانع از دقت در تعبیرات فلسفی او نیز شده است.(17) در کیفیت وفات فارابی دو قول است، برخی گفته اند: فارابی در صحبت بعضی اصحاب و یاران خویش از شام، به طرف عسقلان(18) مسافرت می کردند، در اثنا راه به جماعتی ار اوباش و حرامیان برخوردند. ابونصر گفت: آنچه از مال دنیا با ما هست همه را به شما دهیم ما را رها کنید تا سر خود گیریم. دزدان نپذیرفتند و سرانجام کار از مقال به جدال کشید و در ضمن آن ابونصر و همه ی یاران به قتل رسیدند.(19) این سرگذشت مرگ فیلسوف ما بود؛ فیلسوفی که چون افلاطون در آرزوی مدینه ی فاضله بود و از طبایع ابنا جنس خویش بی خبر بود! گروهی دیگر گفته اند که: فارابی به مصر مسافرت کرد و از آنجا به دمشق برگشت و از آنجا پیش سیف الدوله علی بن حمدان رفت و در آنجا وفات کرد و سیف الدوله با پانزده تن از خاصان خویش بر او نماز کرد.(20) وفات فارابی به اصح اقوال در سال 339 هجری بوده است.(21) َ فارابی برتر از کِندی -10-1 پیش از همه چیز باید دانست که فارابی در فکر آن بوده که متنی منقح و پیراسته از آثار ارسطو تهیه کند. این کار را نخستین بار الکندی (متوفی به سال 260 قمری /873 میلادی) شروع کرد و همو بود که کوشید ارسطو را به عنوان فیلسوفی کامل و جامع معرفی کند؛ لیکن فارابی در تحصیل معرفت و شناخت ارسطو بدان حد کوشید که به تصدیق همگنان بر الکندی تفوق یافت، و دانشمندان پس از او به آثار او بیشتر اعتماد کردند تا به آثار الکندی. فارابی هر چه از ترجمه های علوم اوایل نادرست و نامدون یافت، در تدوین و پیرایش آنها کوشید و آنها را خلاصه کرد و میان مردم رواج داد. ابن ندیم گوید: فارابی هر آنچه از کتابهای ارسطو پیدا کرد تفسیر کرد و این کتابها هم اکنون میان مردم دست به دست می رود. -11-1 در تعداد کتابهای فارابی و آنچه از آنها بر جای مانده، میان اصحاب ترجمه اختلاف است. ابن القفطی، هفتاد و چهار کتاب و رساله، و ابن ابی اصیبعه، یکصد و شانزده کتاب یا رساله، و ابن الندیم، هفت رساله در منطق از او یاد کرده اند یا به اسم و رسم نوشته اند. لیکن آنچه از کتابهای فارابی بر جای مانده، حدود 12 رساله و کتاب در منطق و دیگر علوم است که در کتابخانه های اروپا موجود است؛ برخی از آنها به لاتین یا عبری نقل و ترجمه شده است و اخیراً برخی از آنها در مصر و بیروت و حیدرآباد به چاپ رسیده است. َ کتب و رسالات فارابی -12-1 از آثار فارابی آنچه بازمانده چند کتاب یا رساله ی معتبر است که در زیر مختصری درباره ی آنها بحث می کنیم: -1 مبادی آرا اهل المدینه الفاضله، که بیشتر افکار تازه ی فارابی را در این کتاب توان یافت. این کتاب را دیتریسی بسال 1895 چاپ کرد؛

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص

 • خرید ارزان فایل ابونصر فارابی 39 ص
 • حرید ارزان ابونصر فارابی 39 ص
 • حرید ارزان ابونصر فارابی 39 ص
 • پاورپوینت نفس شناسی از دیدگاه ابونصر محمد بن محمد فاراب
 • تحقیق در مورد ابونصر فارابي 39 ص
 • پاورپوینت جامع با عنوان نفس شناسی از دیدگاه ابونصر محمد بن محمد فاراب
 • خرید ارزان دیگر اندیشه های فارابی
 • پاورپوینت فارابی و ابن سینا
 • پاورپوینت زندگی نامه فارابی
 • پاورپوینت در مورد فارابی و ابن سینا
 • تحقیق در مورد فلسفه فارابی 19 ص
 • تحقیق در مورد زندگي‌نامه و مكتب فارابی 33 ص
 • پاورپوینت در مورد گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ
 • پاورپوینت با عنوان گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ
 • پاورپوینت گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی  به هلدینگ
 • دانلود پروژه ی اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی 30صفحه در قالب ورد
 • دانلود نقشه های بیمارستان فارابی به صورت اتوکدی
 • پاورپوینت درباره گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ
 • پاورپوینت درباره گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ
 • پاورپوینت درباره گزارش عملکرد واحد فن آوری اطلاعات پتروشیمی فارابی ( سهامی عام )
 • پاورپوینت فارابی
 • تحقیق در مورد فارابی
 • پاورپوینت گزارش عملکرد واحد فن آوری اطلاعات پتروشیمی فارابی ( سهامی عام )
 • پاورپوینت با موضوع فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” پاورپوینت فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ   این فایل حاوی پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” بوده و دارای 28 اسلاید قابل ویرایش می باشد   فهرست موضوعات بیوگرافی ادوارد دمینگ شیوه تفکر فلسفه دمینگ درك‌ فلسفه مديريت‌ دمينگ‌ نيازمند درك‌ چهار قاعده‌ كلي‌ است‌ باورهای اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهای فلسفه دمينگ هفت‌ بيماری‌ مرگبار مديريت‌ موانع‌ سر راه‌ مديريت‌ ها سه‌ كليد ارتقاي&z …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پروژه دانشجویی انواع قالب بندی”,
  پروژه دانشجویی
  پروژه دانشجویی “انواع قالب بندی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 142502 تومان

  بخشی از متن:
  پروژه دانشجویی “انواع قالب بندی” در این مجموعه که بصورت فایل pdf در 29 صفحه می باشد ، بطور مختصر و مفید به تعریف قالب و انواع قالب بندی پرداخته شده است. …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پروژه دانشجویی مشخصات فنی سد کارون 4″,
  پروژه دانشجویی
  پروژه دانشجویی “مشخصات فنی سد کارون 4”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 206929 تومان

  بخشی از متن:
  پروژه دانشجویی “مشخصات فنی سد کارون 4” در این مجموعه که بصورت فایل pdf در 39 صفحه تهیه و تنظیم شده است ، ابتدا به تعریف سد و انواع آن ، چگونگی تهیه طرح و مطالعات توجیهی مربوطه به یک سد خاص و سپس بصورت موردی به مشخصات فنی سد کارون 4 و در نهایت به توضیح موارد مهم و پرکاربردی که در روند اجرای یک پروژه سدسازی موثر است پرداخته شده است.  …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”

   

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

   

  سازگاری و انطباق پذيری

  بازيگران سازگار و انعطاف‌پذير تيم

  همکاری

  چهار تحولاتی که بايد رخ دهد تا همكاري اعضاي تيم همدلانه شود

  تعهد پذيری

  برقراری ارتباط

  لياقت و کفايت

  قابليت اعتماد

  انضباط

  توان افزائی

  اشتياق

  هدف

  رسالت

  چهار ويژگي افرادی که خود را متعهد مي دانند

  آمادگی

  ارج نهادن

  يادگيری

  از خود گذشتگی

  مشکل گشائی

  کوشش و جديت

   

  توضیحات:

  این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع” اصول کار تیمی” می باشد که در حجم 30 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی و  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ

   

  این فایل حاوی پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” بوده و دارای 28 اسلاید قابل ویرایش می باشد

   

  فهرست موضوعات

  بیوگرافی ادوارد دمینگ

  شیوه تفکر

  فلسفه دمینگ

  درك‌ فلسفه مديريت‌ دمينگ‌ نيازمند درك‌ چهار قاعده‌ كلي‌ است‌

  باورهای اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهای فلسفه دمينگ

  هفت‌ بيماری‌ مرگبار مديريت‌

  موانع‌ سر راه‌ مديريت‌ ها

  سه‌ كليد ارتقاي‌ كيفيت‌

  سه‌ نوع‌ كيفيت‌

  اصول‌ چهارده‌گانه‌ دمينگ‌

   

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”

   

   

  این فایل حاوی پاورپوینت با 64 اسلاید قابل ویرایش می باشد

   

   

  فهرست موضوعات

  الزامات مدیریت سوانح و حوادث شامل چه موضوعاتی می شود ؟

  آمار حوادث و سوانح در جهان

  آمار حوادث و سوانح در ایران

  تعریف سانحه

  تعريف مديريت حوادث و سوانح

  چرخه مديريت حوادث و سوانح

  موضوعات مرتبط با مدیریت سوانح وحوادث

  نمونه برخی از قوانین مورد نیاز

  نیازها و الزامات آموزشی

  نمونه عناوین ساختاری سازمان مدیریت بحران در مرحله واکنش

  برخي از اتفاقاتي كه مي توانند بطور مستقيم بر اثر وقوع حوادث بروز نمايند

  برخي از اتفاقاتي كه مي تواند بعنوان آثارجانبي حادثه بروز نمايد

  در مرحله واكنش، اقدامات درچهار مقطع به شرح ذيل انجام ميشود

  موضوعات کلی مرتبط با مدیریت بحران

  وظايف عمومي و مشترك دستگاههاي دولتي در زمينه مديريت بحران

  شناسايي و احصاء نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدات

  موضوعات مديريتي

  پيش بيني و بستر سازي

  طرح‌ها و روش‌ها

  ساختار و سازمان

  علمي ، آموزشی ، تحقيقاتي و پژوهشی

  نيروي انساني

  تجهيزات و امكانات

  تأسيسات

  پشتيباني

  پيشگيري

  فعاليت هاي امدادي

  فعاليت هاي پاك سازي

  كنترل

  مباحث بهداشتي ، درماني و محيط زيستي

  خدمات اجتماعي

  خدمات روحي ، رفاهي و فرهنگي

  امنيتي ، انتظامي و نظامي

  اطلاع رساني و ارتباطات

  نمونه برگه ها  (فرم ها)  و نرم افزارهاي مور نياز

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات” پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”   توضیحات: فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب : مفهوم اختیارها كاربردهای اختيار معامله اختیار خرید و فروش ارزشيابی اختيار خريد ارزشيابی اختيار فروش رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار قيمت گذاری دو جمله ای اختيار قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد   پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”

   

  توضیحات:

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 21

   

  فهرست مطالب:

  مفهوم اختیارها

  كاربردهای اختيار معامله

  اختیار خرید و فروش

  ارزشيابی اختيار خريد

  ارزشيابی اختيار فروش

  رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام

  اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار

  قيمت گذاری دو جمله ای اختيار

  قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

  قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز

  رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی شرکتی و نوآوری “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 42

   

  فهرست مطالب:

  اثر نوآوری بر نتایج شرکت

  نوآوری شرکتی

  فعالیت نوآورانه

  کارآفرینی موفق

  نوآوری و مزیت رقابتی

  کارآفرینی

  شرکت های کارآفرینانه

  کارآفرینی شرکتی

  کارآفرینان

  کارآفرینان سازمانی

  کارآفرینی بین المللی

  مخاطره شرکتی داخلی

  رفتار استراتژیک خودمختار

  رفتار استراتژیک القایی

  مدل مخاطره شرکتی داخلی

  استفاده از تیم های توسعه محصول

  موانع ادغام افقی

  4 روش برای تسهیل کردن ادغام

  ارزش های مشترک

  رهبری

  اهداف و بودجه ها

  ارتباطات موثر

  به دست آوردن ارزش از نوآوری

  همکاری برای ایجاد نوآوری

  اتحاد های استراتژیک

  مخاطرات اتحاد های استراتژیک

  اتحاد های استراتژیک

  به دست آوردن توانایی های ابتکاری

  خرید نوآوری

  سرمايه گذاری مخاطره پذير

  سرمايه گذاری مخاطره پذير و نوآوری استرالیایی

  کارآفرینی در کسب و کار های کوچک

  شرکت های کوچک و نوآوری

  ظرفیت ابتکاری سازمان های بزرگ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع الگوی موفق تجارت الکترونیک در ایران “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” الگوی موفق تجارت الکترونیک در ایران “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” الگوی موفق تجارت الکترونیک در ایران ” پاورپوینت با موضوع ” الگوی موفق تجارت الکترونیک در ایران ”   فرمت: pptx تعداد اسلاید: 14   فهرست مطالب:      قسمتی از متن: مدلهای تجارت الکترونیک: 1- E-Shop  پياده سازي بازاريابي روي وب به کار رفته و به فروشگاه يا کمپاني اين امکان را مي دهد تا بتواند عمليات سفارش و پرداخت خود را روي وب انجام دهد. 2- E-Procurement مزايده و مناقصه الکترونيکي کالا و خدمات را پشتيباني مي کند. 3- E-Mall براي پياده سازي مکانيسم حراج به صورت الکترونيکي به کار مي رود. …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع تئوری کارآفرینی استراتژیک “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” تئوری کارآفرینی استراتژیک “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” تئوری کارآفرینی استراتژیک ” پاورپوینت با موضوع ” تئوری کارآفرینی استراتژیک ”   فرمت: pptx تعداد اسلاید: 10   فهرست مطالب: مقدمه نظرات اندیشمندان درباره کارآفرینی و استراتژی بازبینی چارچوب های کارآفرینی استراتژیک 6 حوزه اصلی کارآفرینی استراتژیک از دیدگاه آیرلند: تفاوت کارآفرینی با استراتژی چارچوب پیشنهادی نتیجه گیری     …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع نقش دانشگاهها در توسعه اشتغالهاي پايدار با رويكرد كارآفريني “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” نقش دانشگاهها در توسعه اشتغالهاي پايدار با رويكرد كارآفريني “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” نقش دانشگاهها در توسعه اشتغالهاي پايدار با رويكرد كارآفريني ”     فرمت: ppt تعداد اسلاید: 12   فهرست مطالب: اقتصاد دانش محور و نقش برنامه چهارم پنج ساله شاخصهاي اقتصاد دانا محور نقش مراكز كارآفريني در تكميل زنجيره اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي عمده ‌ ترين دلايل بيكاري و عدم اشتغال فارغ ‌ التحصيلان دانشگاهي    قسمتی از متن: براساس تعاريف مستند از مراكز مهم علمي چون OECD ، يونسكو تعريف واحد از انسان دانا محور و يا دانش بنيان يعني: آندسته از گروههاي انساني تحصيلكرده در مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي كه توانسته ب …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع مدیریت کارآفرین “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” مدیریت کارآفرین “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” مدیریت کارآفرین ” پاورپوینت با موضوع ” مدیریت کارآفرین ” نظریه های سازمان و مدیریت در جهان امروز   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 54   فهرست مطالب: تعریف کارآفرینی اهمیت کارآفرینی انواع کارآفرینی کار آفرینی شرکتی                   کارآفرینی دولتی کارآفرینی اطلاعاتی کارآفرینی زوجی تفاوت کارآفرین با اشتغالزا رویکرد های مختلف به کارآفرینی سه نوع مهارت کارآفرینی مورد نیاز مدیران مقایسه مدیران سنتی و کا …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع كسب و كار خانوادگي “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” كسب و كار خانوادگي “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” كسب و كار خانوادگي ” پاورپوینت با موضوع ” كسب و كار خانوادگي ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 37   فهرست مطالب: تعریف کسب و کار خانوادگی برآیند تعاریف کسب و کار خانوادگی تشریح کسب و کار خانوادگی مدل های مطالعه کسب و کار خانوادگی ابعاد تشکیل دهنده کسب و کار خانوادگی مراحل تکاملی یک کسب و کار خانوادگی مباحث مالکیت در چرخه تکامل کسب و کار خانوادگی مباحث مدیریت در چرخه تکامل کسب و کار خانوادگی نقش و اهميت كسب و كار خانوادگي انتشارات آكادمي بين المللي تحقيقات شركت هاي خانوادگي نقش و اهمیت خانواده و …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع كارآفرینی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” كارآفرینی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” كارآفرینی ” پاورپوینت با موضوع ” كار آفرینی ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 28   فهرست مطالب: تعاريف كارآفرينى ويژگى‏هاى كارآفرينان‏ رويكرد رفتارى كارآفرينان‏ باورهای اشتباه راجع به کارآفرینی خلاقيت ، نوآوري و کارآفريني پرورش خلاقيت موانع خلاقيت‏ توصيه‏هايى براى خلاقيت متداول‌ترين جملات بازدارنده خلاقيت فرهنگ كار در ايران راهکارهای توسعه‏ کارآفرینی در ایران ديدگاه اسلام درباره‏ كار آفرینی   …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع شرکت های مدیریت صادرات “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” شرکت های مدیریت صادرات “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” شرکت های مدیریت صادرات ” پاورپوینت با موضوع ” شرکت های مدیریت صادرات ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 19   فهرست مطالب: بنگاههای کوچک و متوسط ( SME ها) نقش بن گ اههای کوچک و متوسط چالش های SME ها در صادرات راهکارها ی حمایت صادراتی از  SME ها شرکت مدیریت صادرات ویژگیهای شرکت مدیریت صادرات مزایای شرکت مدیریت صادرات معایب شرکت مدیریت صادرات دلائل استفاده از خدمات شرکتهای مدیریت صادرات استراتژی ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات شقوق مختلف ارتباط دولت با شرکتهای مدیریت صادرات سیاست ایجاد شرکتهای …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.