Uncategorized · می 9, 2024 0

خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها

خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها

دانلود خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها

عمومی و متفرقه

——-

خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها

خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 28
قیمت: 28000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

در این مقاله به اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها. همینطور تشکیل گرمایی که در لوله های فولاد ضدزنگ در راکتورها پرداخته شده است که سرعت از بین رفتن هپتان (در 100kp 7000c و نسبت ) تا حدود 16-26% افزایش می یابد و اگر 1/0 تا 1% جرمی دی بنزیل سولفید به چپتان افزوده شود گزینش پذیری کاهش می یابد. و افزودن 1% چربی دی سولفید دی بنزیل موجب افزایش تجزیه شیمیایی هپتان تا حدود 8% می شود. افزایش این ترکیبات (5/0%- 1/0 جرمی) در خوراک ورودی پدیده ککینگ را تا 70% در کوره های پیرولیز در دمای 8200c بدون حضور بخار کاهش می دهد و کاهش کک گرفتگی در عوض موجب افزایش مقدار موجودی آروماتیک ها در محصولات مایع پیرولیز می گردد. این نتایج با استفاده از گاز کروماتوگرانی با لوله موئین و اسپکترومتری جرمی بدست آمده است.مقدمه:تولید الفین های سبک حاصل از پیرولیز هیدروکربنها به روشهای متعددی صورت می پذیرد. افزودنیهای خاصی موجب کاهش دمای مورد نیاز برای پیرولیز شده و میزان تبدیل رادیکالی را افزایش می دهد و موجب افزایش انعطاف پذیری در فرآیند پیرولیز شده و گزینش پذیری را بالا می برد. اخیراً تحقیقات گسترده ای در جهت ساخت این ترکیبات (همگن و غیرهمگن) آغاز شده است. ترکیباتی که بر روی فرآیند پیرولیز در مراحل مختلف موثر باشند مثل (شروع کننده ها، کاتالیتها و فعال کننده و …) و موادی که از پیرولیز محصولات غیردلخواه جلوگیری نماید مانند (بازدارنده ها و متوقف کننده ها). کاربرد این مواد محدود به تاثیرگذاری- در دسترس بودن و قیمت آنها می باشد. ترکیباتی که بتوانند روی فرآیندهای رادیکالی مربوط به تجزیه گرمایی مواد آلی و معدنی، نیتروژن، اکسیژن، سولفورو فسفر موثر باشند.ترکیبات گوگردی نه تنها روی واکنشهای اولیه اثر می گذارند بلکه بر روی واکنشهای ثانویه که موجب پدید آمدن مشکلات قابل ملاحظه ای هستند نیز موثرند. از مثالهای آن می توان به اثر هیدروژن سولفید بر سینتیک و گزینش پذیری و تبدیل هیدروکربنها اشاره کرد. تحقیق بر روی سایر ترکیبات گوگردی که بتوانند در پیرولیز هیدروکربنها به اولفین ها موثر باشند ادامه دارد. آروماتیک سولفیدها روی سولفیدها که به رادیکالهای پایدار تجزیه می شوند نیز مورد توجه هستند این ترکیبات شامل دی بنزیل سولفید و دی بنزیل دی سولفید هستند. تاثیر این مواد بر روی سرعت تبدیل و تشکیل کک در پیرولیز هیدروکربونها مورد مطالعه است. تمام این آزمایشات در 2 جریان در راکتورهای لوله ای فولاد ضد زنگ که دارای سطح داخلی بزرگی هستند انجام می پذیرد. نقش دی بنزیل دی سولفید و دی بنزیل سولفید روی گزینش پذیری و تبدیل هپتان در مقاله قبلی توضیح داده شده است. راکتور این واکنش از نوع Tubein-Tabe با نسبت سطح به حجم حدود 6.65cm می باشد. ترکیب درصدهای جرمی در این راکتور به قرار زیر است. کروم 16.8% نیکل 10.7%، 101%Mn و کربن %0.08 و هپتان با شدت وارد می شود. دمای عملیاتی 7000c می باشد با توجه به سهم و اثر مهم سطح داخلی، بخار با بعضی از ترکیبات واکنش مخصوصاً آنهایی که وزن مولکولی زیادی دارند و آنهایی که پتانسیل بالایی در تشکیل کک دارند واکنش می دهد. نسبت جرم آب به هپتان است. مقدار آب 57/2 تا 85/5 است. این راکتورها u شکل بوده و آن 6.66-1cm است و ترکیب درصد اجزاء مطابق مقابل می باشد. C 0.18% Mn 0.7% Ni 904% Cr 17.5%. اثر دی بنزیل دی سولفید و دی بنزیل سولفید به تشکیل کک در پیرولیز Reformer Raffinate گرفته شده از قسمت کاتالیست ریفرمینگ نفتا بعد از استخراج آروماتیک، مورد بررسی قرار گرفته است. این پس ماند (با رنج تقطیر (27-1560c) دارای ترکیب درصد زیر است.آلکان غیرشاخه ای 8/18%، آلکان شاخه دار 4/60% آلکان حلقه ای 3/10% و آروماتیک 6% و باقی مانده محصولات در حدود 5/4% است. شدت جریان حدود molhr-10.3 است. پیرولیز بدون حضور بخار و در 820 درجه سانتی گراد و فشار KP 100 انجام می شود. مقدار کک تشکیل شده از روی وزن کردن راکتور قبل و بعد از آزمایش مشخص می شود. تجدید دوباره راکتور قبل از هر آزمایش مهم می باشد. سوزاندن کک قبل از هر آزمایش با هوا و ترکیب درصد اکسیدهای فلزی و با حل در اسید (H2CO43% + HCl 3%) انجام می شود. وقتی که راکتور تجدید شد مطابق انحراف استاندارد آن از 5% به 12% تغییر می کند.حجم معادل راکتور (VR) از پروفایل دمایی غیر ایزوترمال راکتور طبق Watson Hougen مشخص شده است. و زمان اقامت در آن همانطور که توضیح داده شد تعیین می گردد. ترکیب درصد مخلوط محصولات مایع و گازی در برج های پر شده با عمل گاز کروماتوگرافی تعیین شده است. محصولات مایع قبلاً با مقدار زیاد حل گاز کروماتوگرافی محاسبه شده بودند لوله موئین که با فاز ساکن SE – 30 پوشانده شده است با فاز متحرک گاز هلیم کار می کند و جداسازی ها در تحت دمای برنامه ریزی شده صورت می گیرد. برای یافتن ترکیبات گوگردی لوله موئین در گاز کروماتوگراف قرار می گیرد که با مشعل های موازی یونیزاسیونی و آشکار کننده های فتومتریک (FPD) تجهیز شده اند. ستون به صورت مستقیم در منبع یونها قرار می گیرد و آنالیزهای کمی انجام می شود.نتایج:1) سرعت تجزیه ای حرارتی:تجزیه هپتان در دمای 700 درجه سانتی گراد و با زمان اقامت 0.02- 0.12 S در حضور 0.1-0.05 تا 1% از دی بنزیل سولفید و 1% دی بنزیل دی سولفید انجام گرفت. وابستگی تبدیل هپتان به زمان اقامت برای 3 ترکیب درصد مختلف دی بنزیل سولفید و دی بنزیل دی سولفید در شکل 1 نشان داده شده است. نتایج در 2 پروفایل دمایی بدست آمده است. برای پروفایل دمایی اول حجم معادل حدود cm 7-5 است. پروفایل دمایی دوم باریک تر بوده و حجم معادل آن cm 4-5 است. میانگین مقادیر حجم معادل جدول 1 آمده است.برای مشخص شدن مرتبه واکنش تجزیه هپتان از روش Kershenba Martin استفاده شده است. برای تبدیل هپتان مقدار مرتبه واکنش در حضور دی بنزیل سولفید و دی بنزیل دی سولفید در حدود یک است. شکل 2 بدست آوردن مرتبه واکنش تجزیه هپتان را در حضور 1% دی بنزیل سولفید در پروفایل دمای ثابت و فشار ثابت نشان می دهد. معادله روبرو برقرار است. حاصل محاسبات مقدار 07/1 می باشد. قسمت سمت راست معادله تابعی از زمان اقامت برای معادل شدن دی بنزیل سولفید و دی بنزیل دی سولفید است که در شکل 3 نشان داده شده است. مقدار ریت ثابت تبدیل هپتان بدون سولفور تحت آزمایش مشابهی صورت گرفته است. با توجه به محاسبات عددی مقدار ماکزیمم ریت ثابت انحراف حدود 6/9% در می آید. درصد تبدیل اثر خاصی روی ریت ثابت ندارد. می توان نتیجه گرفت که دی بنزیل سولفید ودی بنزیل دی سولفید موجب شتاب گرفتن واکنش تجزیه حرارتی هپتان می شوند در این حالت دی بنزیل سولفید 16 تا 26% و دی بنزیل دی سولفید حدود 8% این کار را می کند در شرایط مقایسه یا میزان تجزیه هپتان در حضور 5/0 -1/0% تیوفن در حدود 14% افزایش می یابد و در حضور 02/0% گوگرد تا حدود 28% افزایش پیدا می کند.2) گزینش پذیری تجزیه حرارتی:در تجزیه هپتان در حضور دی بنزیل سولفید و دی بنزیل دی سولفید 35%-10 محصولات در فاز گازی تشکیل می شوند بسته به درصد تبدیل شکل 4 در 18 درجه سانتی گراد محصولات گازی شامل هیدروژن، مونواکسیدکربن و محصولات حاصل از تجزیه و هیدروکربنهای C4 و مقدار کمی heptane 1 heptane 1 hexene 1 pentane هستند.تفاوت در محصولات گازی برای مقادیر مختلف گوگرد در 2 پروفایل دمایی قابل صرف نظر است. محصول با انحراف استاندارد کمتر از 2/4% بدست آمده است. جرم مولکولی میانگین محصولات گازی 1/28-5/24 است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان فایل اثر سولفیدهای آروماتیک بر روی سرعت و گزینش پذیری واکنشهای تبدیلی هیدروکربنها

 • پاورپوینت اثر محلول پاشی بُر بر درختان بادام 25 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت اثر محلول پاشی بُر بر درختان بادام 25 اسلاید قابل ویرایش
 • پروپوزال اثر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری اسکیت بازان سرعتی
 • خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب و کار، صنایع تبدیلی کشاورزی
 • خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه کشاورزی
 • خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تاثیر بازار بر رشد اقتصادی کسب و کار، صنایع تبدیلی کشاورزی
 • خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه کشاورزی
 • پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیک ها
 • پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بنزن و هیدروکربن های آروماتیک در 64 اسلاید
 • پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بنزن و آروماتیسیته (هیدروکربن های آروماتیک) در 64 اسلاید
 • پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت محلول پاشی بُر در درختان بادام و تأثیر آن بر کیفیت دانه گرده 24 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت درباره در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت در مورد در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت محلول پاشی بُر در درختان بادام و تأثیر آن بر کیفیت دانه گرده 24 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت با موضوع نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال ” پاورپوینت با موضوع ” نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 30   فهرست مطالب: مقدمه نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال افزایش سرعت در کارآفرینی دیجیتال افزایش دقت در کار آفرینی دیجیتال    قسمتی از متن: اگرچه نمونه های این افراد در حوزه های مختلف زیاد است، اما قطعا تعداد کارآفرینان دنیا به اندازه تعداد مشهورترین فوتبالیست های جهان نیست . چرا که کارآفرین شدن مخصوصا در حوزه دیجیتال، افراد بزرگ با پشتکار و دانش بالا می طلبد. خلا …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت جامع با عنوان گزینش پذیری ناشی از عوامل دمائی
 • پاورپوینت با عنوان فصل چهارم گزینش پذیری در سنتز ترکیبات آلی
 • خرید ارزان واکنشهای رسوبی
 • خرید ارزان واکنشهای رسوبی
 • جزوه اصول رنگ و پوشش های تبدیلی رشته مهندسی خوردگی
 • پاورپوینت درباره CONVERSION DISORDER اختلال تبدیلی
 • تحقیق در مورد کارخانه تولید آبلیمو مجتمع صنایع تبدیلی مرکبات میناب 13 ص
 • دانلود شبیه سازی تخمین سرعت پایین و سرعت صفر موتور القایی
 • پاورپوینت در مورد سرعت نور-سرعت نور در قرآن کریم -15 اسلاید
 • هنر بینش وانگیزه فردی در اقتصاد پر شتاب امروزی باید با سرعت 2 ماک (واحد سرعت صوت)
 • پاورپوینت با موضوع الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”

   

   

  این فایل حاوی پاورپوینت با 64 اسلاید قابل ویرایش می باشد

   

   

  فهرست موضوعات

  الزامات مدیریت سوانح و حوادث شامل چه موضوعاتی می شود ؟

  آمار حوادث و سوانح در جهان

  آمار حوادث و سوانح در ایران

  تعریف سانحه

  تعريف مديريت حوادث و سوانح

  چرخه مديريت حوادث و سوانح

  موضوعات مرتبط با مدیریت سوانح وحوادث

  نمونه برخی از قوانین مورد نیاز

  نیازها و الزامات آموزشی

  نمونه عناوین ساختاری سازمان مدیریت بحران در مرحله واکنش

  برخي از اتفاقاتي كه مي توانند بطور مستقيم بر اثر وقوع حوادث بروز نمايند

  برخي از اتفاقاتي كه مي تواند بعنوان آثارجانبي حادثه بروز نمايد

  در مرحله واكنش، اقدامات درچهار مقطع به شرح ذيل انجام ميشود

  موضوعات کلی مرتبط با مدیریت بحران

  وظايف عمومي و مشترك دستگاههاي دولتي در زمينه مديريت بحران

  شناسايي و احصاء نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدات

  موضوعات مديريتي

  پيش بيني و بستر سازي

  طرح‌ها و روش‌ها

  ساختار و سازمان

  علمي ، آموزشی ، تحقيقاتي و پژوهشی

  نيروي انساني

  تجهيزات و امكانات

  تأسيسات

  پشتيباني

  پيشگيري

  فعاليت هاي امدادي

  فعاليت هاي پاك سازي

  كنترل

  مباحث بهداشتي ، درماني و محيط زيستي

  خدمات اجتماعي

  خدمات روحي ، رفاهي و فرهنگي

  امنيتي ، انتظامي و نظامي

  اطلاع رساني و ارتباطات

  نمونه برگه ها  (فرم ها)  و نرم افزارهاي مور نياز

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • خرید ارزان فایل اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه ها
 • خرید ارزان فایل اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت واکنشهای شيميايي در محلولهای آبی
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات” پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”   توضیحات: فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب : مفهوم اختیارها كاربردهای اختيار معامله اختیار خرید و فروش ارزشيابی اختيار خريد ارزشيابی اختيار فروش رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار قيمت گذاری دو جمله ای اختيار قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد   پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”

   

  توضیحات:

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 21

   

  فهرست مطالب:

  مفهوم اختیارها

  كاربردهای اختيار معامله

  اختیار خرید و فروش

  ارزشيابی اختيار خريد

  ارزشيابی اختيار فروش

  رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام

  اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار

  قيمت گذاری دو جمله ای اختيار

  قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

  قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز

  رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی شرکتی و نوآوری “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 42

   

  فهرست مطالب:

  اثر نوآوری بر نتایج شرکت

  نوآوری شرکتی

  فعالیت نوآورانه

  کارآفرینی موفق

  نوآوری و مزیت رقابتی

  کارآفرینی

  شرکت های کارآفرینانه

  کارآفرینی شرکتی

  کارآفرینان

  کارآفرینان سازمانی

  کارآفرینی بین المللی

  مخاطره شرکتی داخلی

  رفتار استراتژیک خودمختار

  رفتار استراتژیک القایی

  مدل مخاطره شرکتی داخلی

  استفاده از تیم های توسعه محصول

  موانع ادغام افقی

  4 روش برای تسهیل کردن ادغام

  ارزش های مشترک

  رهبری

  اهداف و بودجه ها

  ارتباطات موثر

  به دست آوردن ارزش از نوآوری

  همکاری برای ایجاد نوآوری

  اتحاد های استراتژیک

  مخاطرات اتحاد های استراتژیک

  اتحاد های استراتژیک

  به دست آوردن توانایی های ابتکاری

  خرید نوآوری

  سرمايه گذاری مخاطره پذير

  سرمايه گذاری مخاطره پذير و نوآوری استرالیایی

  کارآفرینی در کسب و کار های کوچک

  شرکت های کوچک و نوآوری

  ظرفیت ابتکاری سازمان های بزرگ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع سرویس الکترونیکی e-Service “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” سرویس الکترونیکی e-Service “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” سرویس الکترونیکی e-Service

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 30

   

  فهرست مطالب:

  سرویس چیست؟

  سرویس الکترونیکی چیست؟

  تمایز اصلی Service  وe-Service ؟

  مثال

  تعاریف دیگر e-Service

  سیر تکاملی e-Business

  و …

   

   

  قسمتی از متن:

  در سیر تکاملی، بعد از اینکه این امکان بوجود آمد که خریدو فروش و تحویل کالا اینترنتی انجام شود، حال مصرف کنندگان و فروشندگان به دنبال سطح بعدی سرویس دهی در اینترنت بودند.

  گارانتی و وارانتی محصولات، مشاهده قراردادها، زمانبندی سرویس های شخصی، عملیات برگشت و تعمیر محصولات، امکان لغو قسمتی از سفارش، self service ها از مقوله های جدیدی بود که شرکت ها امکان آن را بر روی اینترنت بوجود آورده و این امکانات  وفاداری مشتری را برای آنها به همراه داشت.

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت ماشین های تورینگ، تشخیص پذیری و تصمیم پذیری زبان ها