عمومی و متفرقه · می 9, 2024 0

خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری

خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری

دانلود خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری

خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری

——-

خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری

خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 28
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

آنالیز اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی چکیدهیکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر که با هدف بررسی تاثیر هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این موضوع است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و روسای شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل داده که نمونه ای به حجم 180 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش تجاری (پردازش اطلاعات تجاری، مهارتهای تجاری و انعطاف پذیری تجاری) بر نوآوری در مدیریت بازار تاثیر معنی داری دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار تاثیر معنی داری ندارد.واژگان کلیدی: هوش تجاری، نوآوری در مدیریت بازار، پردازش اطلاعات تجاری، مهارتهای تجاری، آگاهی تجاری، انعطاف پذیری تجاریمقدمهکسب و کار در هزاره سوم دارای شرایط استراتژیک و ویژه‏ای است. رقابت بین بنگاه‏های اقتصادی هر روز فشرده‏تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است. با این تفسیر در عصر اطلاعات، کسی که اطلاعات دارد، دارای قدرت است و هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می شود (روحانی و همکاران، 2013). بنابراین تسلط بر فناوریهای نوین همچون هوش تجاری در کسب و کارها یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هوش تجاری یا هوش کسب و کار که قالب عمده تری را مانند استفاده های تجاری و غیرتجاری در بر دارد، عبارت است از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت زایش پرس و جو در راستای آنالیز سازمان برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند. هوش تجاری بر اساس یک معماری دینامیک بنگاه تشکیل شده و در قالب پردازش تحلیلی به تحلیل داده های تجاری و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند می پردازد. هوش تجاری، نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و رویکرد جدید سازمانی مورد نظر بوده که شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیم گیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و کسب و کار می پردازد (آبداری و همکاران، 1392).اما هوش تجاری از منظر معماری و فرایند به هوش تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش کارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها و نهایتاً بر فرایندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته می شود (بهرامی و همکاران، 2012). بازار هوش تجاری را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان می داند. از نقطه نظر فناوری نیز هوش تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه دخالت سخت افزار و نرم افزار در مغزافزارها به حساب می آید. ولی به بیان ساده تر هوش تجاری چیزی نیست مگر فرایند بالا بردن سوددهی و عملکرد سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده های موجود در فرایند تصمیم گیری. در صورتی که مفهوم هوش تجاری بدرستی درک و منتقل نگردد، موجب می شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابد و برآورده نشدن این توقعات مواردی را از جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا که هوش تجاری فقط به دنبال کوتاه کردن مسیرهای پرس و جو در داخل اطلاعات است و خود مستقلاً و بدون نیاز به اطلاعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهکاری نیست (شجاعی کیاسری و همکاران، 1391). افزون بر موارد اشاره شده در بالا؛ یکی از راههای توسعه سازمانی که در سالهای اخیر مورد توجه دولتمردان و برنامه ریزان سازمان قرار گرفته است، روی آوردن به نوآوری در مدیریت بازار و توسعه محصولات به عنوان موتور محرکه رقابت پذیری است. به عبارت ساده، نوآوری به عنوان جوهره کارآفرینی و یکی از عوامل کلیدی و رمز پیشرفت و حتی بقای سازمانهای نوین است. اگر چه این روزها موضوع نوآوری در محافل و نشستهای علمی و صنعتـی کشور بسیار به گوش می خورد، اما عملاً هنوز به عنوان یک دیدگاه جامع وارد دانشگاهها، کارخانجات، مقررات، مدارس، فرهنگ و خلاصه رگ و خون جامعه نشده است (قدمی، 1390).از سویی مطابق گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان شهریور ماه 1392 بانکهای ایران به دلیل پایین بودن رقابت پذیری به دلیل فقدان رویکردهای مدیریتی در بازارهای هدف، عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و متغیرهای از پیش تعیین شده و عدم امکان اِعمال مدیریت موثر در راستای استفاده حداکثر از ظرفیت نیروی انسانی، ثابت بودن نرخ تسهیلات اعطایی و وجود تورم بیش از آن، مشکلات موجود در اعطای تسهیلات و عدم فرایند ساده سازی ارائه تسهیلات در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم افزایش سرمایه بانکها به وسیله دولت کارا عمل نمی کنند. به عبارت دیگر بانکها با استفاده از نهاده های موجود نمی توانند حداکثر ستاده را داشته باشند (حبیبی، 1392) که شعب بانک کشاورزی (جامعه آماری این تحقیق) نیز از این قاعده مستثنی نیستند. متغیر وابسته در این تحقیق شامل نوآوری در مدیریت بازار به استناد تحقیق سلیم و سلیمان (2011) و بهرامی و همکاران (2012) و متغیرهای مستقل شامل هوش تجاری بر مبنای تحقیقات سویبیابکو و مینگ (2012)، بهرامی و همکاران (2012) و بویتنجیک (2014) شامل مولفه های پردازش اطلاعات تجاری، مهارتهای تجاری، آگاهی تجاری و انعطاف پذیری تجاری بر مبنای تحقیقات فوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.اهداف تحقیقهدف اصلی:بررسی رابطه و سنجش میزان تاثیر هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.اهداف فرعی:1. بررسی رابطه و سنجش میزان تاثیر بعد پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.2. بررسی رابطه و سنجش میزان تاثیر بعد مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.3. بررسی رابطه و سنجش میزان تاثیر بعد آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.4. بررسی رابطه و سنجش میزان تاثیر بعد انعطاف پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی؛هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.فرضیه های فرعی:1. پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.2. مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.3. آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.4. انعطاف پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.روش تحقیقاین تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. همچنین تحقیق حاضر از حیث روش گردآوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و روسای شعب بانک کشاورزی استان اردبیل جمعاً به تعداد 375 نفر تشکیل می دهد. با توجه به این که اعضای جامعه آماری از ویژگی های تقریباً مشابهی برخوردارند، بنابراین جامعه آماری همگن در نظر گرفته شده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده که تعداد نمونه مورد نظر با سطح اطمینان 95% و با سطح خطای 05/0، برابر با 180 بدست می آید. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، فصلنامه ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (انتشارات سازمان مدیریت، تدبیر و …)، سازمانها و نهادهای آموزشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات از قبیل اینترنت و … می باشد. با این وجود در پژوهش حاضر از 2 پرسشنامه در قالب یک فرم اصلی (در قالب 37 سوال) مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه استاندارد روحانی و همکاران (2012) در راستای سنجش شاخصهای هوش تجاری مشتمل بر 22 سوال (در راستای سنجش شاخصهای پردازش اطلاعات تجاری 6 سوال، مهارتهای تجاری 5 سوال، آگاهی تجاری 5 سوال و 6 سوال مربوط به انعطاف پذیری تجاری) و پرسشنامه استاندارد بهرامی و همکاران (2012) مشتمل بر 15 سوال در راستای سنجش شاخصهای نوآوری در مدیریت بازار بوده که بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است. همچنین از آمار استنباطی در قالب آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی و تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق و از آزمون همبستگی پیرسون (در صورت نرمال بودن) و اسپیرمن در صورت نرمال نبودن توزیع متغیرها به منظور تعیین رابطه و از آماره آزمون t برای تعیین معنی داری روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده می شود. در نهایت برای تعیین میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته از ضریب تعیین (تاثیر) استفاده می شود.یافته های تحقیق فرضیه اصلی: هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.H0: هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری ندارد.H1: هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.جدول (1): آزمون فرضیه اصلیضریب همبستگی پیرسون T (سطح معناداری) R-Square (ضریب تعیین) Sig نتیجه آزمون فرضیه 430/0 014/12 185/0 000/0 قبول H1

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری

 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی دانشگاهی “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی دانشگاهی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی دانشگاهی

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 71

   

  فهرست مطالب:

  مقدمه

  چهارچوب فهم کارآفريني

  ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني

  فرصت

  کارآفرینی سازمانی

  کارآفرینی دانشگاهی

  دلایل گرایش دانشگاه ها به کارآفرینی دانشگاهی

  فشارهای محیطی بر دانشگاه ها

  مشکلات آموزش عالی

  وظیفه کارآفرینی دانشگاه ها

  تحقيق و توسعه بين رشته اي

  جستجوي فرصت ها با نگاه بين رشته اي

  ویژگی های دانشگاه کارآفرین از دید صاحبنظران

  قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی

  قابلیت های کارآفرینی

  علل ایجاد شرکت های منشعب از دانشگاه

  عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی

  فصل چهارم: تجاری سازی دانش

  نماد های تجاری سازی دانش

  فشارهای محیطی بر دانشگاه ها در جهت تجاری سازی دانش

  راه های کسب درآمد دانشگاه ها

  صورت های مختلف انتقال پژوهش به شرکت ها

  سیکل فرآیند انتقال تجاری سازی

  مراحل تبدیل پژوهش دانشگاه ها به ارزش اقتصادی

  جنبه های کلیدی فرآیند تجاری سازی

  دلایل درگیر شدن دانشگاه ها در فرآیند تجاری سازی پژوهش

  موانع انتقال دانش

  پیشنهادات در جهت توسعه فرآیند انتقال دانش

  فصل هشتم: ساختار دانشگاه کارآفرین

  شش مولفه کلیدی برای کارآفرین شدن دانشگاه ها

  فصل نهم: کارکرد های دانشگاه کارآفرین

  کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین

  هسته اصلی نظام علمی کشور

  دلایلی مبنی بر اینکه چرا دانشگاه برای ایجاد و رشد شرکت های مبتنی بر فن آوری مناسب است

  دلایل افزایش رشد اقتصادی به وسیله تولید دانش

  فصل دهم: معیارهای عملکرد دانشگاه کارآفرین

  کارکرد هایی که بر کیفیت عملکرد کارآفرینی دانشگاه موثرند

  ارزیابی آموزش عالی به چه منظوری صورت می گیرد

  معیارهای عملکرد آموزشی دانشگاه

  معیارهای عملکرد پژوهشی دانشگاه

  معیارهای عملکرد کارآفرینی دانشگاه

  فصل یازدهم: برنامه ریزی توسعه کارآفرینی دانشگاهی

  اقدامات جهت توسعه کارآفرینی

  سیاست های دولت در جهت حمایت از توسعه کارآفرینی

  برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی

  نحوه همکاری بخش های غیر دولتی با دانشگاه

  راه های ارتباط صنعت و دانشگاه

  موانع پژوهش در ایران

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران ”     فرمت: pptx تعداد اسلاید: 44   فهرست مطالب: مروري بر شاخص هاي اقتصادي ايران مؤلفه هاي نظام ملي نوآوري ويژگيهاي نظام ملي نوآ و ري ايران      قسمتی از متن: در این رابطه چند اقدام اصلاحی انجام گرفته است: اصلاح قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف ساده‌سازی ورود جریان خارجی و انتقال فناوری آزادسازی و اصلاح سیستم نرخ ارز بمنظور شفاف نمودن بودجه‌های دولتی و یارانه‌ها اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل کاهش هزینه‌های مالیاتی شرک …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • خرید ارزان فایل اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری
 • حرید ارزان اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری
 • حرید ارزان اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری
 • پاورپوینت با موضوع مراكز رشد و راهکارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” مراكز رشد و راهکارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” مراكز رشد و راهکارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی ”     فرمت: ppt تعداد اسلاید: 55   فهرست مطالب: تفاوت علم و فناوری فناوري چيست؟ تعريف مطلوب از فناوري: ایده های کسب و کار تفاوت نوآوری و اختراع مفاهیم نظری تجاری سازی اصول و ضوابط تجاری سازی انكوباتور( Incubator ) چيست؟ نهاد مركز رشد يا ( Incubator ) چيست؟ در مركز رشد چه خدماتي ارائه مي شود؟ نقش مراکز رشد در اقتصاد دانش بنیان (اقتصاد دانایی) اقتصاد دانايي محور چه نوع اقتصادي است؟ نشانگرهاي اقتصاد دانايي چه عواملي دانايي را افزايش مي دهد؟ ديدگاه دانايي محور چه …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع مراكز رشد و راهکارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” مراكز رشد و راهکارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

   

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 55

   

  فهرست مطالب:

  تفاوت علم و فناوری

  فناوري چيست؟

  تعريف مطلوب از فناوري:

  ایده های کسب و کار

  تفاوت نوآوری و اختراع

  مفاهیم نظری تجاری سازی

  اصول و ضوابط تجاری سازی

  انكوباتور( Incubator) چيست؟

  نهاد مركز رشد يا ( Incubator) چيست؟

  در مركز رشد چه خدماتي ارائه مي شود؟

  نقش مراکز رشد در اقتصاد دانش بنیان (اقتصاد دانایی)

  اقتصاد دانايي محور چه نوع اقتصادي است؟

  نشانگرهاي اقتصاد دانايي

  چه عواملي دانايي را افزايش مي دهد؟

  ديدگاه دانايي محور چه نوع ديد گاهي است؟

  درصد نرخ بازگشت سرمايه

  برآورد نيروي شاغل هندي در IT

  تغيير راهبرد هنديها به جمعيت

  تغيير راهبرد اشتغال

  خطر پذيري سرمايه‌گذاري

  مقايسه اقتصاد ايران و تركيه

  اهميت مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فنّاوري در توسعه دانايي محور

  آسيب پذيري پارك‌ها

  اهم دستاوردهاي مورد انتظار از فعاليتهاي پارک ها و مراکز رشد علم  و فنّاوري

  تاريخچه شهر كهاي علمي و تحقيقاتي-پاركهاي علم و فنّاوري- مراكز رشد در دنيا

  چرا شهرك سازي از رونق افتاده است ؟

  چرا توسعه مراكز رشد رونق يافته است ؟

  تاريخچه شهركهاي علمي و تحقيقاتي – پارك هاي علم و فنّاوري- مراكز رشد در ايران

  آغاز مراكز رشد

  چه گروههايي مي توانند مؤسسين مراكز رشد باشند؟

  مراكز رشد  شركت هاي موفقي را ايجاد كرده  و خطر سرمايه گذاري را كاهش مي دهند

  صنعت مركز رشد رو به ترقي مي رود

  مركز رشد تجاري يكي از با ارزش ترين توسعه )نمو( اقتصادي است

  تاسیس شرکت دانش بنیان

  تعریف شرکت دانش بنیان

  شاخص های عمومی

  شاخص های اختصاصی (الزاما باید احراز شوند)

  فرآیند اجرایی تشخیص شرکت دانش بنیان

  کارگزاران برای بررسی دانش بنیان بودن شرکت‌ها

  فهرست کالاهای دانش بنیان

   

  قسمتی از متن:

  ¬ خدمات پشتيبانی 

   (خدمات مکان فعالیت، دسترسي به تلفن و دورنگار، مبلمان اوليه فضاها، كارپردازي و خدمات دبيرخانه‌اي،  امكان استفاده از اتاق‌هاي كنفرانس،  تجهيزات سمعي و بصري و دستگاه‌هاي فتوكپي و تكثير )

  خدمات اطلاع‌رساني

   (دسترسي به اينترنت، دسترسي به كتابخانه و مراكز اطلاع رساني و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي)

  ¬خدمات مشاوره‌اي و آموزشي

   (مشاوره‌هاي مديريتي، مالي و بازرگاني، خدمات حسابداري و حقوقي، برگزاري  سمينار و يا كارگاه‌هاي آموزشي مورد نياز براي شركت هاي تازه تاسيس)

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان
 • خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان
 • پاورپوینت اثر محلول پاشی بُر بر درختان بادام 25 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت اثر محلول پاشی بُر بر درختان بادام 25 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت با موضوع مدیریت کارآفرین “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” مدیریت کارآفرین “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” مدیریت کارآفرین ” پاورپوینت با موضوع ” مدیریت کارآفرین ” نظریه های سازمان و مدیریت در جهان امروز   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 54   فهرست مطالب: تعریف کارآفرینی اهمیت کارآفرینی انواع کارآفرینی کار آفرینی شرکتی                   کارآفرینی دولتی کارآفرینی اطلاعاتی کارآفرینی زوجی تفاوت کارآفرین با اشتغالزا رویکرد های مختلف به کارآفرینی سه نوع مهارت کارآفرینی مورد نیاز مدیران مقایسه مدیران سنتی و کا …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع اختيار و تفويض اختيار در مديريت”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت

   

  توضیحات:

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 21

   

  فهرست مطالب:

  تعريف اختيار

  اختیار از دیدگاههای مختلف

  نفوذ و تاثیر بر رفتار در سازمان

  تمايز قدرت و اختيار از ديدگاه ديگر

  مشکلات مدیریتی درخصوص قدرت و اختیار

  منابع قدرت از دیدگاه فرنج (French) و راون (Rovon)

  انواع اختیاراز دیدگاه وبر

  مبنای اختیارات رسمی

  تفویض اختیار

  مزايای تفويض اختيار

  علل عدم تفویض اختیار توسط مدیران

  علل عدم قبول اختیار از طرف مرئوسان

  رهنمودهایی برای تفویض اختیار به شیوه ای اثر بخش

  دیدگاههای قانونی تمرکز زدایی در آموزش و پرورش:

  مشخصه های تفویض اختیار

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت در مورد در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت محلول پاشی بُر در درختان بادام و تأثیر آن بر کیفیت دانه گرده 24 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت درباره در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ
 • پاورپوینت محلول پاشی بُر در درختان بادام و تأثیر آن بر کیفیت دانه گرده 24 اسلاید قابل ویرایش
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی شرکتی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 44    قسمتی از متن: تجدید استراتژیک : تلاشهای کارآفرینانه شرکتی که منجر به تغییرات اساسی در استراتژی و ساختار سازمانها می شود.  کسب و کار مخاطره آمیز شرکتی: تلاشهای کارآفرینانه شرکتی که منجر به ایجاد سازمانهای کسب و کاری درون سازمان  شرکت می شود.     هر دو این مفاهیم  تغییرات در استراتژی و ساختار یک شرکت حاضر را پیشنهاد می دهند، که ممکن است شامل نوآوری برای صنعت باشد.     …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”

   

   

  این فایل حاوی پاورپوینت با 64 اسلاید قابل ویرایش می باشد

   

   

  فهرست موضوعات

  الزامات مدیریت سوانح و حوادث شامل چه موضوعاتی می شود ؟

  آمار حوادث و سوانح در جهان

  آمار حوادث و سوانح در ایران

  تعریف سانحه

  تعريف مديريت حوادث و سوانح

  چرخه مديريت حوادث و سوانح

  موضوعات مرتبط با مدیریت سوانح وحوادث

  نمونه برخی از قوانین مورد نیاز

  نیازها و الزامات آموزشی

  نمونه عناوین ساختاری سازمان مدیریت بحران در مرحله واکنش

  برخي از اتفاقاتي كه مي توانند بطور مستقيم بر اثر وقوع حوادث بروز نمايند

  برخي از اتفاقاتي كه مي تواند بعنوان آثارجانبي حادثه بروز نمايد

  در مرحله واكنش، اقدامات درچهار مقطع به شرح ذيل انجام ميشود

  موضوعات کلی مرتبط با مدیریت بحران

  وظايف عمومي و مشترك دستگاههاي دولتي در زمينه مديريت بحران

  شناسايي و احصاء نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدات

  موضوعات مديريتي

  پيش بيني و بستر سازي

  طرح‌ها و روش‌ها

  ساختار و سازمان

  علمي ، آموزشی ، تحقيقاتي و پژوهشی

  نيروي انساني

  تجهيزات و امكانات

  تأسيسات

  پشتيباني

  پيشگيري

  فعاليت هاي امدادي

  فعاليت هاي پاك سازي

  كنترل

  مباحث بهداشتي ، درماني و محيط زيستي

  خدمات اجتماعي

  خدمات روحي ، رفاهي و فرهنگي

  امنيتي ، انتظامي و نظامي

  اطلاع رساني و ارتباطات

  نمونه برگه ها  (فرم ها)  و نرم افزارهاي مور نياز

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع اختيار و تفويض اختيار در مديريت”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت” پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت”   توضیحات: فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب : تعريف اختيار اختیار از دیدگاههای مختلف نفوذ و تاثیر بر رفتار در سازمان تمايز قدرت و اختيار از ديدگاه ديگر مشکلات مدیریتی درخصوص قدرت و اختیار منابع قدرت از دیدگاه فرنج (French) و راون (Rovon) انواع اختیاراز دیدگاه وبر مبنای اختیارات رسمی تفویض اختیار مزايای تفويض اختيار علل عدم تفویض اختیار توسط مدیران علل عدم قبول اختیار از طرف مرئوسان رهنمودهایی برای تفویض …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع اختيار و تفويض اختيار در مديريت”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت” پاورپوینت با موضوع “اختيار و تفويض اختيار در مديريت”   توضیحات: فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب : تعريف اختيار اختیار از دیدگاههای مختلف نفوذ و تاثیر بر رفتار در سازمان تمايز قدرت و اختيار از ديدگاه ديگر مشکلات مدیریتی درخصوص قدرت و اختیار منابع قدرت از دیدگاه فرنج (French) و راون (Rovon) انواع اختیاراز دیدگاه وبر مبنای اختیارات رسمی تفویض اختیار مزايای تفويض اختيار علل عدم تفویض اختیار توسط مدیران علل عدم قبول اختیار از طرف مرئوسان رهنمودهایی برای تفویض …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق ” پاورپوینت با موضوع ” آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 33   فهرست مطالب: چراهای موفقيت تعریف کارآفرین(1) تعریف کارآفرین(2) تعریف کارآفرین(3) تعریف کارآفرین(4) توسعه نظریه / تئوری کارآفرینی انواع کارآفرینی انواع كارآفرينان عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات کارآفرینانه تفاوت مدیران و کارآفرینان ويژگيهاي مهم رفتاري كارآفرينان عناصر كسب و كارهاي كارآفرينانه فرآيند کارآفرينانه نيازهاي تأمين مالي براي مراحل مختلف توسعه كسب و كاره …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41971 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها ” پاورپوینت با موضوع ” موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب: نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران طرح کاراد موانع اساسی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها ناشناخته بودن مفهوم، اهمیت و منافع کارآفرینی برای طبقات مختلف جامعه ساختار و مقررات موجود برنامه درسی و تدریس مدیران استادان دانشجو محیط کسب و کار کشور سایر عوامل فرهنگی و محیطی انقلاب نوین آموزشی مهمترین روندهای انقلاب آموزشی خلاقیت و نظا …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی و روانشناسی “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی و روانشناسی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی و روانشناسی

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 71

   

  فهرست مطالب:

  فصل اول

  مقدمه

  تعریف روانشناسی

  مفهوم مدیریت

  اهمیت روانشناسی سازمانی

  فصل دوم

  روش های تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری

  خواص اساسی انگیزه ها

  فصل سوم

  خویشتن شما در جامعه

   تغییر کیفی

  ناکامی موفقیت

  اداره کردن تحول:نقش مدیر

  ادراک جسمی و روحی

  فصل چهارم

  روانشناسی انگیزش

  مقررات سازمانی و تنبیه

  فشار روانی(استرس) عامل تنبیه درونی

  فصل پنجم

  سلسله مراتب نیازها

  نیاز های فیزیولوژی

  نیاز به امنیت

  نیاز به تعلق و عشق

  نیاز به احترام وتکریم

  نیاز به خود یابی

  فصل ششم

  نظریه تنی چند از علمای روانشناس در مورد نیازها

  نظریه هنری الکساند رماری درباره نیازها

  نظریه کرونباخ  درباره نیازها 

  فصل هفتم

  آموزش مدیریت از دیدگاه روانشناسی کاربردی

  اقدامات اجرایی برای تشکیل دوره های مدیریت

  مقیاس سنجش دانش مدیران در زمینه ی آموزش مدیریت از دید گاه روانشناسی

  فصل هشتم

  ضرورت و اهمیت تفاوتهای فردی مدیریت و منابع انسانی

  شخصیت

  ابعاد شخصیت انسانی

  نگرش

  فرایندهای موقعیتی

  فصل نهم

  ماهیت خویشتن شما

  چشم انداز ماشینی و مکانیکی

  چشم انداز سیستمی

  چشم انداز تکاملی

  مقصد خود را مشخص نمایید

   

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات” پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”   توضیحات: فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب : مفهوم اختیارها كاربردهای اختيار معامله اختیار خرید و فروش ارزشيابی اختيار خريد ارزشيابی اختيار فروش رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار قيمت گذاری دو جمله ای اختيار قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد   پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”

   

  توضیحات:

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 21

   

  فهرست مطالب:

  مفهوم اختیارها

  كاربردهای اختيار معامله

  اختیار خرید و فروش

  ارزشيابی اختيار خريد

  ارزشيابی اختيار فروش

  رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام

  اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار

  قيمت گذاری دو جمله ای اختيار

  قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

  قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز

  رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت کامل و جامع با عنوان هوش تجاری یا هوش کسب و کار (BI) در 146 اسلاید
 • پاورپوینت با موضوع آشنایی با انواع قراردادها “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” آشنایی با انواع قراردادها “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25189 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” آشنایی با انواع قراردادها ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 16   فهرست مطالب: شرائط انعقاد قرارداد انواع قرارداد اسناد تجاری و انواع آن               …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع روش تدوین برنامه کسب و کار “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” روش تدوین برنامه کسب و کار “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 64

   

  فهرست مطالب:

  برنامه کسب و کار چيست؟

  ویژگی های يك برنامه کسب و کار قابل دفاع

  اجزاي اصلي برنامه کسب و کار

  فهرست مطالب یک برنامه کسب و کار

  ساختار يك برنامه کسب و کار

  خلاصه مديريتی

  معرفي شركت و كسب و كار

  نمونه ای از ماموريت و چشم‌انداز سازمان

  ايده تجاري در صنایع پیشرفته

  ايده تجاري

  معیارهای ارزیابی یک ایده تجاری

  سئوالهایی برای ارزيابي یک ايده تجاري

  مدل كسب و كار

  سه پايه يك مدل كسب و كار خوب

  برنامه بازار

  منطق برنامه بازار

  برنامه بازار: تحليل صنعت و بازار

  تحليل صنعت با استفاده از مدل پنج‌نيرويي پورتر

  گروه‌‌بندي بازار هدف

  پنج F كه مشتريان به آن‌ها علاقه مند هستند.

  برنامه بازار: تحليل رقباء

  سوالاتي كه مي‌تواند به تحليل بهتر رقبا كمك كند

  ساختار رقابتی صنعت

  مميزي داخلي:  ارزش مشتري و ارزش شركت

  چگونه مي‌توان به مزيت رقابتي دست يافت؟

  راهبرد قيمت‌گذاري

  راهبرد بازاريابي

  ساختار سامانه فروش

  خطرپذيری‌هاي برنامه بازار

  برنامه مالي (بخش كمي برنامه کسب و کار)

  هزينه‌هاي شركت

  ترازنامه (Balance Sheet)

  صورت حساب سود و زيان

  صورت جريان نقدي (Cash Flow Statement)

  منابع تامين سرمايه

  نسبت‌هاي مالي

  برنامه عمليات

  راهبرد كاهش خطرپذيری عمليات

  برنامه سازماندهي

  اطلاعات پشتيبان و ضمايم

  خصوصيات مشترك كسب و كارهاي تجاري صنایع پیشرفته و نرم افزاری

  خصوصیات یک برنامه كسب و كار

  25 نكته‌ كه یک طرح بايد داشته باشد

  15 نكته‌اي كه از آن‌ها بايد پرهيز شود

  باورهاي غلط درباره‌ برنامه کسب و کار

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • تحقیق در مورد نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری سازمانها