عمومی و متفرقه · می 9, 2024 0

خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

دانلود خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

——-

خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 67
قیمت: 35000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

بنام خدا اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis)با تاکید بر جنبه های پزشکی و بهداشتی بیوتروریسم بخش اول ـ اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بروسلوز الف ـ مقدمه ومعرفی بیماری 1 ـ تعریف و اهمیت بهداشتی بروسلوز، یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات (زئونوز) است که به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن، عارض میشود و در حیوانات، بیشتر موجب گرفتاری دستگاه تناسلی ادراری و در انسان، معمولا باعث ایجاد تب، تعریق، ضعف و بیحالی و کاهش وزن ، میگردد و زیان های اقتصادی ناشی از آن را میتوان بشرح زیر، خلاصه کرد: 1 ) در اثر سقط بره ها و گوساله ها از جمعیت این حیوانات کاسته، میشود و نهایتا، موجب کاهش شیر و گوشت مورد نیاز مملکت میگردد. 2 ) گوساله ها و بره های نارسی که زنده متولد میشوند در آینده، حیوانات ضعیف، کم شیرو کم گوشتی را تشکیل خواهند داد. 3 ) دام های آلوده، دچار کاهش وزن و کاهش شیر میگردند و از این طریق نیز بر اقتصاد جامعه زیانهائی وارد میشود. 4 ) هرچه شیوع بیماری در بین دام ها بیشتر باشد انسان های بیشتری را آلوده نموده واز طریق تحمیل مخارج درمان، و از کار انداختن نیرو و توان دامداران و کشاورزان ، زیان های فراوانی را به بار می آورد. 5 ) بدون شک زیان های اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، زیانهای سیاسی و وابستگی به کشورهای استثمارگر و فرصت طلب، را در پی خواهد داشت و آنان را از فرهنگ اصیل خود دور خواهد کرد. شایان ذکر است که این روز ها که بحث جنگ بیولوژیک (Bioterrorism) ، بسیار قوت گرفته است از بروسلا ها و مخصوصا گونه های ملیتنسیس و سوئیس، به عنوان جنگ افزار های بیولوژیک (Biowarfare) بالقوه، یاد میشود. ولی اینکه آیا عملا چنین سلاحی تا به حال علیه انسان ها استفاده شده است یا خیر، مشخص نمی باشد ولی با این وجود ممکن است بیوتروریست ها بروسلاها را از طریق افشانه (آئروسل) آلوده کردن غذا ها و آب، منتشر کنند0 2 ـ عوامل اتیولوژیک بروسلا ها باسیل های گرم منفی، کوچک، هوازی و غیر متحرکی هستند که فاقد کپسول واسپور، میباشند. رشد آن ها کند است ولی در محیط کشت Brucella Broth در دمای 37 درجه سانتیگراد و 7/6 PH = به نحو مطلوبی رشد مینمایند. گونه های بروسلا در محیط کشت جامد، معمولا بصورت کلنی های صاف، شفاف، آبی متمایل به سفید تا کهربائی، رشد میکنند. البته رشد بروسلا کنیس و بروسلا اوویس، بصورت کلنی های خشن و گاهی موکوئیدی میباشد. گونه هائی از بروسلا که بطور کلاسیک برای انسان، بیماریزا واقع میشوند عبارتند از بروسلا ملیتنسیس، بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئیس. هرچند بروسلا کنیس نیز ممکن است بیماریزا واقع شود و در مجموع، سویه هائی از بروسلا که در غشاء خارجی خود دارای لیپوپلی ساکارید کمتری هستند از ویرولانس کمتری نیز برخوردارند. بروسلا آبورتوس و اوویس، در ایزولاسیون اولیه، به محیط کشت حاوی 10ـ5 درصد دی اکسیدکربن، احتیاج دارند. مقاومت بروسلا ها در شرایط مختلف : گونه های بروسلا میتوانند در گوشت یخ زده، به مدت سه هفته، در شیر خام به مدت 10 روز، در پنیر تازه تا سه ماه و در بستنی و خامه نیز تا مدتی زنده بمانند و در گوشت نمک زده نیز ممکن است تا مدتی مقاومت کنند ولی از طرفی بوسیله دوددان، منجمدکردن ونمک زدن گوشت آلوده، تعداد آن ها در عرض چند روز، شدیدا کاهش می یابد. این ارگانیسم ها در حرارت 60 درجه سانتیگراد یا در اثر مجاورت با فنول 1% در عرض 15 دقیقه از بین میروند ولی در طبیعت میتوانند تا مدت ها زنده بمانند. نورآفتاب به سرعت، باعث مرگ آنها میشود ولی درخاک خشک به مدت 6 هفته و درخاک مرطوب، بیشتر از 6 هفته زنده میمانند و مدت زنده ماندن آنها در مدفوع حیوانات، بیش از یکصد روز است. بروسلا ها در آب به مدت یک هفته تا یکماه، زنده میمانند. شیره طبیعی معده در شرایط آزمایشگاهی، باعث کشته شدن بروسلا ها میگردد و بنابراین بسیاری از بیماران مبتلا به بروسلوز فعال، گروهی هستند که دچارآکلوریدری میباشند و یا به علت ابتلاء به اولسرپپتیک، از آنتی اسید ها استفاده مینمایند و لذا کسانیکه آنتی اسید مصرف میکنند یا تحت درمان دیس پپسی هستند بایستی از خوردن شیرخام، پنیر تازه، بستنی غیرپاستوریزه و سایر لبنیات پاستوریزه نشده، خودداری نمایند. ب ـ اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری (OCCURRENCE ) 1 ـ دوره کمون معمولا 5 تا 60 روز و بیشتر بین 1 تا 2 ماه و ندرتا چند ماه است.2 ـ سیر طبیعی بطور کلی در بسیاری از موارد، تعداد ارگانیسم های مهاجم بروسلائی، زیاد نبوده، دفاع بدن قوی است، گرانولوم هم تشکیل نمیشود و بهبودی، حاصل میگردد. ضمنا حتی زمانی که تعداد ارگانیسم ها زیاد باشد با درمان سریعی که طی 4 – 3 هفته پس از شروع عفونت، آغاز گردیده و به مدت 8 – 4 هفته ادامه داده شود گرانولوم های کوچک، سریعا از بین میروند و بهبودی کاملی حاصل میشود ولی در صورتی که تعداد ارگانیسم ها زیاد باشد و تحت درمان قرارنگیرد گرانولومهای کوچک، میتواند به یکدیگر پیوسته گرانولوم های بزرگتری را تشکیل دهند که سرانجام، چرکی شده به صورت منبعی برای باکتریمی های مکرر بعدی در می آیند. این بیماری ممکن است به یکی از صور زیر، حادث گردد: 1 ) ناخوشی تحت بالینی (ساب کلینیکال) 0 2 ) بروسلوز حاد و تحت حاد 3 ) بیماری موضعی (لوکالیزه) 4 ) بروسلوز عود کننده 5 ) بروسلوز مزمن 6 ) بیماری شبه بروسلوز 7 ) بروسلوز ناشی از تلقیح واکسن حیوانی . در مجموع، موارد بدون علامت بروسلوز، حدود 12 برابر موارد با علامت آن برآورد، شده است. عوارض بروسلوز حاد در 30 – 10 درصد موارد، بروز می نماید. البته عوارض ناشی از بروسلاآبورتوس یا سوئیس، در صورت تشخیص و درمان، طی هفته های اول بیماری، کمتر از 1% میباشد ولی در صورتی که تشخیص و درمان بیماری به مدت بیش از دو ماه به تاخیر افتد به شدت بر میزان بروز آن افزوده خواهد شد. این عوارض در هر عضو یا سیستمی و در هر مرحله ای از بیماری و حتی در بیمارانی که تحت مراقبت هستند میتواند بروز نماید و از طرفی ممکن است این بیماری از ابتدا با بعضی از عوارض خود ظاهر شود. حتی بدون توسل به روش های درمانی، بیماری بروسلوز، تنها در 15% موارد تا بیش از سه ماه، تداوم می یابد و میزان مرگ ناشی از بیماری حاد، در حدود 2% میباشد. 3 ـ انتشار جغرافیائی ـ وضعیت جهانی و منطقه ای بیماری این بیماری در تمام نقاط دنیا وجود دارد و همانطور که درجدول 1ـ ، آمده است هر یک از گونه های مختلف بروسلا در منطقه ای از جهان دارای وفور بیشتری میباشد. در حال حاضر بروسلوز انسانی به نحو شایعی از روسیه، آفریقا، خاورمیانه، هند، اروپا و آمریکا گزارش میگردد و طبق گزارشات سازمان جهانی بهداشت، سالیانه حدود 500000 مورد به آن سازمان گزارش میشود و گونه ملیتنسیس، شایعترین گونه بروسلا میباشد. البته موارد بروسلوزی که در سطح جهان، عارض میشود خیلی بیشتر از نیم میلیون موردی است که همه ساله به WHO گزارش میگردد. به طوری که تخمین زده میشود تنها 4 درصدموارد بروسلوز، تشخیص داده میشود و تحت درمان قرار میگیرد. ـ وضعیت بیماری در ایران این بیماری، در تمام نقاط کشور، پراکنده است ولی وفور آن در مناطق مختلف، یکسان نمی باشد، بطوری که در برخی از مناطق جنوب کشور، از کمترین میزان و در اصفهان و استان مرکزی، بر اساس برخی از مطالعات، از بیشترین میزان برخوردار بوده است. محققین بخش بروسلوز انستیتورازی حصارک، طی سالهای 1984 – 1971 (63ـ1350 ) تعداد 1407 جنین گاو، و 21196 نمونه شیرگاو را مورد مطالعه باکتریولوژیک، قرار داده و بروسلا ملیتنسیس را از 48 نمونه جنین (4/3%) و 52 نمونه شیرگاو (24/0%) بدست آورده و اظهار نموده اند که میزان بروز بروسلوز ناشی از گونه ملیتنسیس، دربین گاو های ایران رو به افزایش است. البته برطبق نظر محققین مذکور، بروسلوز، در بین گاو های ایرانی عمدتا ناشی از گونه آبورتوس است ولی گاهی ” بروسلا ملیتنسیس” نیز در شرایط طبیعی، موجب آلودگی گاوهامیشود. موارد گزارش شده در سال 1377 بالغ بر 17168 مورد، بوده است. جدول 1ـ پراکندگی جغرافیائی بروسلوز، دربین حیوانات گونه های بروسلا میزبان طبیعی محل انتشار بروسلا آبورتوس تیپ 6ـ1 و 9 گاو در تمام نقاط دنیا به استثناء نقاطی که بیماری راریشه کن نموده اند نظیر ایرلند شمالی، بلژیک، دانمارک، نروژ، سوئد000 ضمنا درانگلستان، آمریکا، کانادا، استرا لیا ونیوزلند، اقدامات وسیعی دراین زمینه انجام شده است بروسلا ملیتنسیس بز وگوسفند ایران، ترکیه، هند، سایرکشورهای آسیائی و آفریقائی، کشورهای حوزه مدیترانه، آمریکای مرکزی وجنوبی بروسلا سوئیس

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

 • خرید ارزان فایل اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص
 • حرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص
 • حرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص
 • تحقیق در مورد اپيدميولوژي باليني و كنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص
 • پاورپوینت درباره تب مالت((brucellosis))
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با تب مالت(Brucellosis)
 • پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات”,
  پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی
  پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی “آفات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 22192 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی “آفات” پاورپوینت  آفت کش ها و کنترل شیمیایی “آفات”     62اسلاید     •قدمت مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریها به بیش از 1000 سال قبل از میلاد میرسد. •هومر شاعر و مورخ یونانی در 1000 سال قبل از میلاد در مورد کنه کش های گوگردی و خاصیت تدخینی آنها نوشته است. •استفاده از ترکیبات آرسنیکی مخلوط با عسل در مبارزه با مورچه توسط چینیها در قرن 16 میلادی. •استفاده از نیکوتین برای مبارزه با مگس گیلاس در قرن 17 میلادی. •استفاده از گرد گلهای داوودی به عنوان حشره ک …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با عنوان اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت بیماری هزار چهره
 • پاورپوینت اپیدمیولوژی تب مالت
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم 28 ص
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم 28 ص
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم 28 ص
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم
 • خرید ارزان اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم 28 ص
 • پاورپوینت کامل با موضوع تفکر نقادانه و استدلال بالینی و قضاوت بالینی
 • پاورپوینت کامل با موضوع تفکر نقادانه و استدلال بالینی و قضاوت بالینی
 • پاورپوینت کامل با موضوع تفکر نقادانه و استدلال بالینی و قضاوت بالینی
 • پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی انواع مطالعات
 • پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری
 • پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی
 • پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری
 • پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی
 • پاورپوینت با عنوان اپیدمیولوژی بالینی
 • پاورپوینت با عنوان اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری
 • پاورپوینت با عنوان اپیدمیولوژی بالینی انواع مطالعات
 • پاورپوینت با عنوان اپیدمیولوژی بالینی, اسهال های حاد و مسمومیت های غذایی
 • پاورپوینت تفکر نقادانه و استدلال بالینی و قضاوت بالینی
 • پاورپوینت درباره اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری
 • پاورپوینت با عنوان اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری
 • پاورپوینت درباره اپیدمیولوژی بالینی اسهال های حاد و مسمومیت های غذایی
 • دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری
 • دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی, اسهال های حاد و مسمومیت های غذایی
 • پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی, اسهال های حاد و مسمومیت های غذایی
 • پاورپوینت با عنوان اپیدمیولوژی بالینی, اسهال های حاد و مسمومیت های غذایی
 • دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری
 • دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی, اسهال های حاد و مسمومیت های غذایی