Uncategorized · می 9, 2024 0

خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی

خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی

دانلود خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی

عمومی و متفرقه

——-

خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی

خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 34
قیمت: 48000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مقدمه: علوم اسلامی را که اکنون موضوع بحث است چند گونه می توان تعریف کرد و بنا به هر تعریف موضوع فرق می کند.علومی که موضوع و مسائل آن علوم اصول یا فروع اسلام است و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات می شود یهنی قرآن و سنت مانند علم قرائت علم تفسیر علم حدیث علم کلام نقـلی علم فقه علم اخلاق نقلی.علوم مذکور در فوق به علاوه علومی که مقدمه آن علوم است علوم مقدمه مانند:ادبیات عرب از صرف و نحو و لغت ومعانی و بیان و بدیع و غیره مانند کلام عقلی اخلاق عقلی حکمت الهی منطق اصول فقه رجال و درایه .علومی که به نحوی جزء و اجبات اسلامی است یعنی علومی که تحصیل آن علوم و لو به نحو واجب کفایی بر مسلمین واجب است و مشمول حدیث نبوی معروف می گردد : طلب العلم فرضیه علی کل مسلم یعنی دانش طلبی بر هر مسلمانی واجب است . می دانیم علومی که موضوع و مسائل آنها اصول و یا فرئع اسلامی است و یا چیزهایی است که به استناد آنها آن اصول و فروع اثبات میشود واجب است تحصیل و تحقیق شود زیرا دانستن و شناختن اصئل دین اسلام براى هر مسلمانى واجب عینى است و شناختن فروع آن واجب کفایى است. شناختن قرآن و سنت هم واجب است زیرا بدون شناخت قرآن و سنت شناخت اصئل و فروع اسلام غیر میسر است و هم چنین علومى که مقدمه تحصیل و تحقیق این علوم است نیز از باب مقدمه واجب واجب است .علومی که در حوزه هاى فرهنگى اسلامى رشد و نما یافته است اعم از آنکه از نظر اسلام آن علوم واجب و لازم بوده یا نه و اعم از آنکه آن علوم از نظر اسلام ممنوع بوده است یا نه ولی بهر حال در جامعه اسلامى و در میان مسلمانان راه خود را طى کرده است مانند نجوم احکامى ( نه نجوم ریاضى ) و بعضى علوم دیگر علم منطق علم منطق :یکى از علومى که از جهان خارج وارد فرهنگ اسلامى شد و پذیرش عمومى یافت و حتى به عنوان مقدمه اى بر علوم دینى جزء علوم دینى قرار گرفت علم منطق است . علم منطق از متون یونانى ترجمه شد واضح و مدون این علم ارسطاطالیس یونانى است.این علم در میان مسلمین نفوذ و گسترش فوق العاده یافت اضافاتى بر آن شد و به سر حد کمال رسید . بزرگترین منطقهاى ارسطویى که در میان مسلمین تدوین شد منطق الشفاى بو على سینا است منطق الشفا چندین برابر منطق خود ارسطو است. تعریف منطق : منطق < قانون صحیح فکر کردن > است . یعنى قواعد و قوانین منطقى به منزله یک مقیاس و معیار و آلت سنجش است که هر گاه بخواهیم درباره برخى از موضوعات علمى یا فلسفى تفکر و استدلال کنیم باید استدلال خود را این مقیاسعا و معیارها بسنجیم و ارزیابى کنیم که بطور غلط نتیجه گیرى نکنیم منطق براى یک عالم و فیلسوف که از آن استفاده مى کند نظیر شاقول یا طراز است که بنا از وجود آنها براى ساختمان استفاده مى کند و مىسنجد که آیا دیئارى که بالا برده است عمودى است یا نه ؟ و یا آیا سطحی که چیده است افقى است یا نه؟ فائده منطق : از تهریفى که برای منطق ذکر کردیم فایده منطق نیز روشن مى شود معلوم شئ فایده منطق جلوگیرى ذهن است از خطاى در تفکر ؛ تفکر عبارت است از مربوط کردن چند معلوم به یکدیگر براى بدست آوردن معلوم جدید و تبدیل کردن یک مجهول به معلوم . در حقیقت تفکر عبارت است از سیر و حرکت ذهن از یک مطلوب مجهول به سوى یک سلسله مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن مقدمات معلوم به سوى آن مطلوب براى تبدیل آن به معلوم. ذهن آنکاه که فکر مىکند و می خواهد از ترکیب و مزدوج کردن معلومات خویش مجهولى را تبدیل به معلوم کند باید به آن معلومات شکل نظم و صورت خاص بدهد . یعنى معلومات قبلى ذهن تنها در صئرتى مولد و منتج مىشوند که شکل و صورت خاصى به آنها داده شود منطق قواعد و قوانین این نظم و شکل را بیان مى کند . خطاى ذهن : ذهن آنگاه که تفکر مى کند و امورى را براى امرى دیگر قرار میدهد ممکن است صحیح عمل کند و ممکن است دچار خطا گردد. منشاء خطا یکى از دو امر ذیل ممکن است باشد :آن مقدماتى که آنها را پایه قرار داده و معلوم فرض کرده خطا و اشتباه باشد . یعنى مقدماتى که مصالح استدلال ما را تشکیل مىدهد فاسد باشد.نظم و شکل و صورتى که به مقدمات داده شده غلط باشد یعنى هر چند مصالح استدلال ما صحیح و درست است ولى شکل استدلال ما غلط است. خطا سنجى منطق ارسطویى منحصراً مربوط به شکل و صورت استدلال اما سنجش خطاى ماده استدلال از عهده منطق ارسطویى خارج است لهذا منطق ارسطویى را منطق صورت مى نامند . موضوع منطق : موضوع علم عبارت است از آن چیزى که آن علم در اطراف آن بحث مىکند و هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیریم خواهیم دید بیانى است از یکى از احوال و خواص و آثار آن . عبارتى که منطقیین و فلاسفه در تعریف موضوع علم بکار برده اند اینست : موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه یعنى موضوع هر علم آن چیزىاست که آن علم درباره عوارض ذاتى آن بحث مىکند. در اینجا دو نظریه است : علت این امر اینست که مسائل هر علمی بالاخره در اطراف یک حقیقت معینى بحث میکند . مثلا علت هم خانواده بودن مسائل حساب اینست که همه آنها در اطراف عدد و خواص و آثار اعداد است و علت هم خانوادگی و قرابت مسائل هندسى اینست که همه آنها در اطراف مقدار مى باشند.نظریه دوم اینست که پیوند مسائل علوم با یکدیگر ناشى از آثار و فوایدى است که بر آنها مرتب میشود. فرضا یک عده مسائل در اطراف یک موضوع معین نباشد هر مسئله ای مربوط به موضوع جداگانه ای باشد اگر آن مسائل از لحاظ اثر و فایده و غرضىکه به دانستن آنها تعلق میگیرد وحدت و اشتراک داشته باشند کافى است که قرابت و هم خانوادگى میان آنها برقرار گردد و ضمناا آنها را از مسائل دیگرى که علم دیگر بشمار میرود متمایز کند. ولى این نظریه صحیح نیست اینکه یک عده مسائل از لحاظ اثر و فایده و غرضى که به دانستن آنها تعلق میگیرد وحدت و سنخیت پیدا مى کند ناشى از شباهت ذاتى لان مسائل بیکدیگر استو شباهت ذاتى آن مسائل بیکدیگر ناشى از اینست که همه ان مسائل از حالات و عوارض موضوع واحدی می باشند. کلی و جزیى : یکی دیگر از بحثهای مقدماتى منطق بحث کلى و جزیى است .تصورات کلى و تصورات جزیى : تصورات جزیی یک سلسله صورتها است که جز بر شخص واحد قابل انطباق نیست در مورد مصداق این تصورات کلماتى از قبیل ” چندتا” کدامیک ” معنى ندارد. ادراک کلى علامت رشد و تکامل انسان در میان جانداران است . راز موفقیت انسان – بر خلاف حیوانات-به درک قوانین جهان و استخدام آن قوانین و ایجاد صنایع و تشکیل فرهنگ و تمدن ، همه در ادراک کلیات نهفته است .منطق که ایزار صحیح فکر کردن است هم با سروکار دارد هم با کلى ، ولى بیشتر سرو کارش با کلیات است . نسب اربعه : از جمله مسا ئلی که لازم است دانسته شود ، انواع رابطه و نسبتی است که دو کلی با یکد یگر ممکن است داشته باشند . هر کلی را نظر با ینکه شامل افراد بسیاری است ، اگر آن را با یک کلی دیگر که آن نیز شامل یک سلسله افراد است مقاسیه کنیم یکی از چهار نسبت ذیل را با یکدیگر خواهند داشت:

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی

 • خرید ارزان فایل 35اخلاق اسلامی
 • حرید ارزان 35اخلاق اسلامی
 • حرید ارزان 35اخلاق اسلامی
 • پاورپوینت با موضوع منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان ”     فرمت: ppt تعداد اسلاید: 88   فهرست مطالب: تعریف کارگر تعریف کارفرما تعریف کارگاه تعريف‌ قرارداد كار شرایط انعقاد قرارداد موارد لازم در تنظیم قرارداد تغییر در وضعیت حقوقی مالکیت کارگاه تعليق‌ قرارداد كار حوادث غیرقابل پیش بینی مرخصی بدون حقوق  توقیف کارگر خاتمه قرارداد مطالبات کارگر حقوق و مزایای حمایتی قصور در انجام وظایف قانونی برگشت بکارکارگران پس ازفعالیت مجدد کارگاه بیمه بیکاری پرداخت حق سنوات حق سنوات در زمان کاهش توانایی …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • تحقیق در مورد 35اخلاق اسلامي
 • پاورپوینت با موضوع فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” پاورپوینت فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ   این فایل حاوی پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” بوده و دارای 28 اسلاید قابل ویرایش می باشد   فهرست موضوعات بیوگرافی ادوارد دمینگ شیوه تفکر فلسفه دمینگ درك‌ فلسفه مديريت‌ دمينگ‌ نيازمند درك‌ چهار قاعده‌ كلي‌ است‌ باورهای اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهای فلسفه دمينگ هفت‌ بيماری‌ مرگبار مديريت‌ موانع‌ سر راه‌ مديريت‌ ها سه‌ كليد ارتقاي&z …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پروژه دانشجویی انواع قالب بندی”,
  پروژه دانشجویی
  پروژه دانشجویی “انواع قالب بندی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 142502 تومان

  بخشی از متن:
  پروژه دانشجویی “انواع قالب بندی” در این مجموعه که بصورت فایل pdf در 29 صفحه می باشد ، بطور مختصر و مفید به تعریف قالب و انواع قالب بندی پرداخته شده است. …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پروژه دانشجویی مشخصات فنی سد کارون 4″,
  پروژه دانشجویی
  پروژه دانشجویی “مشخصات فنی سد کارون 4”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 206929 تومان

  بخشی از متن:
  پروژه دانشجویی “مشخصات فنی سد کارون 4” در این مجموعه که بصورت فایل pdf در 39 صفحه تهیه و تنظیم شده است ، ابتدا به تعریف سد و انواع آن ، چگونگی تهیه طرح و مطالعات توجیهی مربوطه به یک سد خاص و سپس بصورت موردی به مشخصات فنی سد کارون 4 و در نهایت به توضیح موارد مهم و پرکاربردی که در روند اجرای یک پروژه سدسازی موثر است پرداخته شده است.  …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”

   

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

   

  سازگاری و انطباق پذيری

  بازيگران سازگار و انعطاف‌پذير تيم

  همکاری

  چهار تحولاتی که بايد رخ دهد تا همكاري اعضاي تيم همدلانه شود

  تعهد پذيری

  برقراری ارتباط

  لياقت و کفايت

  قابليت اعتماد

  انضباط

  توان افزائی

  اشتياق

  هدف

  رسالت

  چهار ويژگي افرادی که خود را متعهد مي دانند

  آمادگی

  ارج نهادن

  يادگيری

  از خود گذشتگی

  مشکل گشائی

  کوشش و جديت

   

  توضیحات:

  این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع” اصول کار تیمی” می باشد که در حجم 30 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی و  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ

   

  این فایل حاوی پاورپوینت با موضوع “فلسفه مدیریت به روش ادوارد دمینگ” بوده و دارای 28 اسلاید قابل ویرایش می باشد

   

  فهرست موضوعات

  بیوگرافی ادوارد دمینگ

  شیوه تفکر

  فلسفه دمینگ

  درك‌ فلسفه مديريت‌ دمينگ‌ نيازمند درك‌ چهار قاعده‌ كلي‌ است‌

  باورهای اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهای فلسفه دمينگ

  هفت‌ بيماری‌ مرگبار مديريت‌

  موانع‌ سر راه‌ مديريت‌ ها

  سه‌ كليد ارتقاي‌ كيفيت‌

  سه‌ نوع‌ كيفيت‌

  اصول‌ چهارده‌گانه‌ دمينگ‌

   

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه”

   

   

  این فایل حاوی پاورپوینت با 64 اسلاید قابل ویرایش می باشد

   

   

  فهرست موضوعات

  الزامات مدیریت سوانح و حوادث شامل چه موضوعاتی می شود ؟

  آمار حوادث و سوانح در جهان

  آمار حوادث و سوانح در ایران

  تعریف سانحه

  تعريف مديريت حوادث و سوانح

  چرخه مديريت حوادث و سوانح

  موضوعات مرتبط با مدیریت سوانح وحوادث

  نمونه برخی از قوانین مورد نیاز

  نیازها و الزامات آموزشی

  نمونه عناوین ساختاری سازمان مدیریت بحران در مرحله واکنش

  برخي از اتفاقاتي كه مي توانند بطور مستقيم بر اثر وقوع حوادث بروز نمايند

  برخي از اتفاقاتي كه مي تواند بعنوان آثارجانبي حادثه بروز نمايد

  در مرحله واكنش، اقدامات درچهار مقطع به شرح ذيل انجام ميشود

  موضوعات کلی مرتبط با مدیریت بحران

  وظايف عمومي و مشترك دستگاههاي دولتي در زمينه مديريت بحران

  شناسايي و احصاء نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدات

  موضوعات مديريتي

  پيش بيني و بستر سازي

  طرح‌ها و روش‌ها

  ساختار و سازمان

  علمي ، آموزشی ، تحقيقاتي و پژوهشی

  نيروي انساني

  تجهيزات و امكانات

  تأسيسات

  پشتيباني

  پيشگيري

  فعاليت هاي امدادي

  فعاليت هاي پاك سازي

  كنترل

  مباحث بهداشتي ، درماني و محيط زيستي

  خدمات اجتماعي

  خدمات روحي ، رفاهي و فرهنگي

  امنيتي ، انتظامي و نظامي

  اطلاع رساني و ارتباطات

  نمونه برگه ها  (فرم ها)  و نرم افزارهاي مور نياز

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات” پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”   توضیحات: فرمت: ppt تعداد اسلاید: 21   فهرست مطالب : مفهوم اختیارها كاربردهای اختيار معامله اختیار خرید و فروش ارزشيابی اختيار خريد ارزشيابی اختيار فروش رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار قيمت گذاری دو جمله ای اختيار قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد   پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع ارزیابی و صدور اختيارات”,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 36400 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع “ارزیابی و صدور اختيارات”

   

  توضیحات:

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 21

   

  فهرست مطالب:

  مفهوم اختیارها

  كاربردهای اختيار معامله

  اختیار خرید و فروش

  ارزشيابی اختيار خريد

  ارزشيابی اختيار فروش

  رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام

  اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار

  قيمت گذاری دو جمله ای اختيار

  قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

  قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز

  رابطه بلك-شولز براي قيمت گذاری اختيار خريد

   

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی شرکتی و نوآوری “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 42

   

  فهرست مطالب:

  اثر نوآوری بر نتایج شرکت

  نوآوری شرکتی

  فعالیت نوآورانه

  کارآفرینی موفق

  نوآوری و مزیت رقابتی

  کارآفرینی

  شرکت های کارآفرینانه

  کارآفرینی شرکتی

  کارآفرینان

  کارآفرینان سازمانی

  کارآفرینی بین المللی

  مخاطره شرکتی داخلی

  رفتار استراتژیک خودمختار

  رفتار استراتژیک القایی

  مدل مخاطره شرکتی داخلی

  استفاده از تیم های توسعه محصول

  موانع ادغام افقی

  4 روش برای تسهیل کردن ادغام

  ارزش های مشترک

  رهبری

  اهداف و بودجه ها

  ارتباطات موثر

  به دست آوردن ارزش از نوآوری

  همکاری برای ایجاد نوآوری

  اتحاد های استراتژیک

  مخاطرات اتحاد های استراتژیک

  اتحاد های استراتژیک

  به دست آوردن توانایی های ابتکاری

  خرید نوآوری

  سرمايه گذاری مخاطره پذير

  سرمايه گذاری مخاطره پذير و نوآوری استرالیایی

  کارآفرینی در کسب و کار های کوچک

  شرکت های کوچک و نوآوری

  ظرفیت ابتکاری سازمان های بزرگ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت فوریتهای عضلانی اسکلتی”,
  پاورپوینت
  پاورپوینت “فوریتهای عضلانی اسکلتی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 29670 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت “فوریتهای عضلانی اسکلتی” پاورپوینت شامل : ترومای اندامهای فوقانی و تحتانی صدمات بافت نرم کشیدگی پیچ خوردگی دررفتگی شکستگی که به طور کامل توضیح داده شده در قالب پاورپوینت  19 اسلاید …

  فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپونت بررسی و رشد اقتصاد چین”,
  پاورپونت
  پاورپونت “بررسی و رشد اقتصاد چین”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 42657 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپونت “بررسی و رشد اقتصاد چین” شما در این پاورپونت به نحوه شکل گیری و پیشرفت اقتصاد چین تنها در سه دهه پی خواهید برد…. اقتصاد این کشور که در جنگ جهانی دوم کاملا از بین رفته بود اما با استفاده از سیاست های کارا و موثر توانست به اقتصادی شکوفا و جذاب تبدیل شود… تعداد اسلاید ها :  28 اسلاید رنگی و بسیار زییا با افکت های چشم نواز مناسب جهت دروس افتصاد کلان ، اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی   …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی”,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 25275 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی” پاورپوینت با موضوع “اصول کار تیمی”   دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کار تیمی، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   سازگاری و انطباق پذيری بازيگران سازگار و انعطاف‌پذير تيم همکاری چهار تحولاتی که بايد رخ دهد تا همكاري اعضاي تيم همدلانه شود تعهد پذيری برقراری ارتباط لياقت و کفايت قابليت اعتماد انضباط توان افزائی اشتياق هدف رسالت چهار ويژگي افرادی که خود را متعهد مي دانند آمادگی ارج نهادن يادگيری از خود گذشتگی مشکل گشائی کوشش و جديت   توضی …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع تولید ناب “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” تولید ناب “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” تولید ناب ” پاورپوینت با موضوع ” تولید ناب ” مناسب برای ارائه در رشته مهندسی صنایع   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 27   قسمتی از متن: تولید کردن چیزی که مورد نیاز است و هنگامی که مورد نیاز است با كمينه كردن مصرف منابع یک فلسفه یک نظام مد یریت یکپار چه الزام ناب: از میان برداشتن اتلاف ها     …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ” پاورپوینت با موضوع ” تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 75   فهرست مطالب: مفاهیم نظری تجاری سازی اصول و ضوابط تجاری سازی مسایل حقوقی چالش های تجاری سازی   قسمتی از متن: اقدامات لازم برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی : تدوین راهبرد دانشگاه (توجه به مأموریت های سه گانه دانشگاه یعنی آموزش، پژوهش و ارزش آفرینی اجتماعی) اصلاح ساختار اداری در جهت تسهیل کارآفرینی و تجاری سازی دستاوردها مهیا ساختن محیط قانونی نظارت بر حسن اجرای پروژه ها در راستای ارزش آفرینی …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع نگرشی بر ابعاد مقوله کارآفرینی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” نگرشی بر ابعاد مقوله کارآفرینی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” نگرشی بر ابعاد مقوله کارآفرینی ” پاورپوینت با موضوع ” نگرشی بر ابعاد مقوله کارآفرینی ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 41   فهرست مطالب: مفهوم كارآفريني سير تاريخي مفهوم كارآفريني ريشه يابي واژه كارآفريني پنج دوره دگرگوني كارآفريني دوره اول: قرن 15 و 16 ميلادي دوره دوم: قرن هفدهم ميلادي دوره سوم: قرون 18و19 ميلادي و اوايل قرن بيستم دوره چهارم: دهه هاي مياني بيستم ميلادي دوره پنجم: دوران معاصر ( از 1980 تاكنون) اهميت و ضرورت كارآفريني نظر محققين در مورد اهميت كارآفريني ويژگي هاي كارآفرين ساير مفاهيم …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال ” پاورپوینت با موضوع ” نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 30   فهرست مطالب: مقدمه نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال افزایش سرعت در کارآفرینی دیجیتال افزایش دقت در کار آفرینی دیجیتال    قسمتی از متن: اگرچه نمونه های این افراد در حوزه های مختلف زیاد است، اما قطعا تعداد کارآفرینان دنیا به اندازه تعداد مشهورترین فوتبالیست های جهان نیست . چرا که کارآفرین شدن مخصوصا در حوزه دیجیتال، افراد بزرگ با پشتکار و دانش بالا می طلبد. خلا …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع مدل هاي كسب و كار “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” مدل هاي كسب و كار “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” مدل هاي كسب و كار ” پاورپوینت با موضوع ” مدل هاي كسب و كار ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 32   فهرست مطالب: تعریف نقش مدل کسب و کار تاریخچه انواع مدل های کسب و کار نمونه هایی از مدل اشتراک مدل اشتراک حراج انواع حراج Click and Mortar Freemium business model اجزاء مدل كسب و كار ده اصل ساده «وارن بافت» براي كسب ثروت       …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع مباني كارآفريني “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” مباني كارآفريني “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” مباني كارآفريني ” پاورپوینت با موضوع ” مباني كارآفريني ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 115   فهرست مطالب: برنامه‌ريزي مسير شغلي براي اينكه اهداف شغلي خود را مشخص كنيد، از خود بپرسيد: نقش تربيت در روياي شغلي چراهاي موفقيت مفاهيم کليدي GEM Model نقش شركتهاي بزرگ و كوچك در رشد اقتصادي فرآيند كارآفرينانه در رشد اقتصادي مهمترين هدف GEM تعريف کسب و کار چيست؟ آشنايي با کسب و کار نگاه کسب و کارانه انواع کسب و کار بر اساس اندازه کسب و کارهاي کوچک کسب و کارهاي متوسط کسب و کارهاي بزرگ انو …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع فصل اول: مروری بر تجارت الكترونيك “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” فصل اول: مروری بر تجارت الكترونيك “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” فصل اول: مروری بر تجارت الكترونيك ” پاورپوینت با موضوع ” فصل اول: مروری بر تجارت الكترونيك ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 41   اهداف آموزشی: تعريف تجارت الكترونيك و مفاهيم مربوطه به آن محتوا و چارچوب تجارت الكترونيك مهمترن انواع مبادلات در تجارت الكترونيك انقلاب ديجيتالي بعنوان محرك تجارت الكترونيك محيط تجاري بعنوان محرك تجارت الكترونيك مدلهاي كسب و كار در تجارت الكترونيك مزاياي تجارت الكترونيك براي افراد (مشتريان)، سازمانها و جامعه موانع و محدوديتهاي بر سر راه تجارت الكترونيك     …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی شرکتی و نوآوری “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری ” پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی شرکتی و نوآوری ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 42   فهرست مطالب: اثر نوآوری بر نتایج شرکت نوآوری شرکتی فعالیت نوآورانه کارآفرینی موفق نوآوری و مزیت رقابتی کارآفرینی شرکت های کارآفرینانه کارآفرینی شرکتی کارآفرینان کارآفرینان سازمانی کارآفرینی بین المللی مخاطره شرکتی داخلی رفتار استراتژیک خودمختار رفتار استراتژیک القایی مدل مخاطره شرکتی داخلی استفاده از تیم های توسعه محصول موانع ادغام افقی 4 روش برای تسهیل کردن ادغام ارزش های مشترک رهب …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی و روانشناسی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی و روانشناسی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی و روانشناسی ” پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی و روانشناسی ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 71   فهرست مطالب: فصل اول مقدمه تعریف روانشناسی مفهوم مدیریت اهمیت روانشناسی سازمانی فصل دوم روش های تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری خواص اساسی انگیزه ها فصل سوم خویشتن شما در جامعه  تغییر کیفی ناکامی موفقیت اداره کردن تحول:نقش مدیر ادراک جسمی و روحی فصل چهارم روانشناسی انگیزش مقررات سازمانی و تنبیه فشار روانی(استرس) عامل تنبیه درونی فصل پنجم سلسله مراتب نیازها نیاز های فیزیولوژ …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع كسب و كار الكترونيكی “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” كسب و كار الكترونيكی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” كسب و كار الكترونيكی ” پاورپوینت با موضوع ” كسب و كار الكترونيكی ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 114   فهرست مطالب: مقدمه تعريف كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك مزاياي تجارت الكترونيكي جهاني نمودن تجارت برداشتن محدوديت هاي زماني و مكاني افزايش درصد فروش كاهش قيمت محصولات دسترسي آسان به اطلاعات – معرفي مدل هاي مختلف تجارت الكترونيك مدل شركت با مصرف كننده ( B2C ) مدل شركت با شركت B2b مدل مصرف كننده با مصرف كننده 2C ‍‍‍‍ C مدل شركت با دولت ( B2G ) مدل دولت با مصرف كنن …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرينی و آموزش “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرينی و آموزش “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41971 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرينی و آموزش ” پاورپوینت با موضوع ” کارآفرينی و آموزش ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 71   فهرست مطالب: گام اول : مبانی اولیه کارآفرینی سير تکامل واژه کارآفريني سير تکاملي کارآفريني در اقتصاد نگرش هاي اقتصادي در مورد کارآفريني ساير علوم در باب کارآفريني تعريف کارآفريني پاردايم هاي کارآفريني گام دوم : تصمیم گیری چرا کسب و کار؟ چگونه (تصميم گيري) گام سوم : مسیر کسب و کار از کجا آغاز کنيم؟ غربال ايده اولويت بندي ايده انتخاب ايده امکان سنجي اوليه تثبيت ايده طرح کسب و کار مذاکره و تام …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع خلاقیت و حل مساله “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و حل مساله “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و حل مساله ” پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت و حل مساله  ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 50   فهرست مطالب: مديريت خلاقيت ويژگيهاي مديران كار آفرين بحث خلاقيت عوامل موثر در رشد خلاقيت روشهاي پرورش خلاقيت عوامل و زمينه هاي تاثير گذار در خلاقيت موانع خلاقيت فرد خلاق كيست ؟ كدام سازمان خلاق است ؟ روش گروهي حل مساله توجه به چند نكته در هنگام حل مساله ساختار گروهي نقش رهبر گروه در حل مساله تعريف مشكل فرآیند حل مساله حل مساله از طریق گروه تعيين مساله : جمع آوري اطلاعات روديارد …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع سخنانی از کارآفرینان بزرگ تاریخ بشر “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” سخنانی از کارآفرینان بزرگ تاریخ بشر “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” سخنانی از کارآفرینان بزرگ تاریخ بشر ” پاورپوینت با موضوع ” سخنانی از کارآفرینان بزرگ تاریخ بشر ” تجربه موفق ترین افراد تاریخ فرمت: pptx تعداد اسلاید: 18 اسلاید بسیار زیبا و حرفه ای …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع خلاقیت، ذهن خلاق: راهکارها “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت، ذهن خلاق: راهکارها “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت، ذهن خلاق: راهکارها ” پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت، ذهن خلاق: راهکارها ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 29   فهرست مطالب: خلاقیت چیست؟ هوش و خلاقیت فرآیند خلاقیت مسائل، راه حل ها: راه های رسیدن به خدا شکستن قید و بندها تکنیک های خلاقیت تکنیک TRIZ کسب و کار و خلاقیت     …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع خلاقیت ها “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت ها “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 37581 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت ها ” پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت ها ”   فرمت: ppt تعداد اسلاید: 22   فهرست مطالب: فرآیند کارآفرینی تعاریف خلاقیت انواع تفکر فرآیند خلاقیت؛ الگوی البرشیت موانع خلاقیت عوامل پرورش خلاقیت تكنيك هاي خلاقيت اصول تكنيك توهم خلاق تكنيك scamper     …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران ”     فرمت: pptx تعداد اسلاید: 44   فهرست مطالب: مروري بر شاخص هاي اقتصادي ايران مؤلفه هاي نظام ملي نوآوري ويژگيهاي نظام ملي نوآ و ري ايران      قسمتی از متن: در این رابطه چند اقدام اصلاحی انجام گرفته است: اصلاح قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف ساده‌سازی ورود جریان خارجی و انتقال فناوری آزادسازی و اصلاح سیستم نرخ ارز بمنظور شفاف نمودن بودجه‌های دولتی و یارانه‌ها اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل کاهش هزینه‌های مالیاتی شرک …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها “,
  پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: .zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 41976 تومان

  بخشی از متن:
  پاورپوینت با موضوع ” نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها ”     فرمت: ppt تعداد اسلاید: 43   فهرست مطالب: حقوق مالكيت فكري ،حلقه مكمل چرخه نوآوري اقسام مالكيت فكري انواع مالكيت صنعتي شرايط پتنت شدن يك اختراع اجزاء تشكيل دهنده پتنت ساختار نيروي انساني مورد نياز ويژگيهاي اطلاعات پتنت مقدمه ا ي بر تحليل پتنت چرا تحليل پتنت؟ سطوح تحليل پتنت تحليل پتنت در سطح رقابتي تحليل پتنت در سطح فني حقوق مالكيت فكري ،حلقه مكمل چرخه نوآوري مزایای استفاده از بانکهای اطلاعاتی تخصصی انتخاب پتنت های ثبت شده در ایالات متحده نمونه اي از بان …

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرینی و روانشناسی “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی و روانشناسی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرینی و روانشناسی

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 71

   

  فهرست مطالب:

  فصل اول

  مقدمه

  تعریف روانشناسی

  مفهوم مدیریت

  اهمیت روانشناسی سازمانی

  فصل دوم

  روش های تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری

  خواص اساسی انگیزه ها

  فصل سوم

  خویشتن شما در جامعه

   تغییر کیفی

  ناکامی موفقیت

  اداره کردن تحول:نقش مدیر

  ادراک جسمی و روحی

  فصل چهارم

  روانشناسی انگیزش

  مقررات سازمانی و تنبیه

  فشار روانی(استرس) عامل تنبیه درونی

  فصل پنجم

  سلسله مراتب نیازها

  نیاز های فیزیولوژی

  نیاز به امنیت

  نیاز به تعلق و عشق

  نیاز به احترام وتکریم

  نیاز به خود یابی

  فصل ششم

  نظریه تنی چند از علمای روانشناس در مورد نیازها

  نظریه هنری الکساند رماری درباره نیازها

  نظریه کرونباخ  درباره نیازها 

  فصل هفتم

  آموزش مدیریت از دیدگاه روانشناسی کاربردی

  اقدامات اجرایی برای تشکیل دوره های مدیریت

  مقیاس سنجش دانش مدیران در زمینه ی آموزش مدیریت از دید گاه روانشناسی

  فصل هشتم

  ضرورت و اهمیت تفاوتهای فردی مدیریت و منابع انسانی

  شخصیت

  ابعاد شخصیت انسانی

  نگرش

  فرایندهای موقعیتی

  فصل نهم

  ماهیت خویشتن شما

  چشم انداز ماشینی و مکانیکی

  چشم انداز سیستمی

  چشم انداز تکاملی

  مقصد خود را مشخص نمایید

   

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کارآفرينی و آموزش “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرينی و آموزش “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” کارآفرينی و آموزش

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 71

   

  فهرست مطالب:

  گام اول : مبانی اولیه کارآفرینی

  سير تکامل واژه کارآفريني

  سير تکاملي کارآفريني در اقتصاد

  نگرش هاي اقتصادي در مورد کارآفريني

  ساير علوم در باب کارآفريني

  تعريف کارآفريني

  پاردايم هاي کارآفريني

  گام دوم : تصمیم گیری

  چرا کسب و کار؟

  چگونه (تصميم گيري)

  گام سوم : مسیر کسب و کار

  از کجا آغاز کنيم؟

  غربال ايده

  اولويت بندي ايده

  انتخاب ايده

  امکان سنجي اوليه

  تثبيت ايده

  طرح کسب و کار

  مذاکره و تامين مالي اوليه

  ساخت يا اجراي نمونه اوليه

  آزمايش بازار

  مذاکره و تامين مالي ثانويه

  اجراي نهايي يا توليد انبوه

  پرسش اساسي

  گام چهارم : طرح کسب و کار

  انواع طرح ها

  مخاطب شناسي

  ارتشي براي جنگيدن

  عناصر طرح کسب و کار

  گام پنجم : آموزش کارآفرینی

  تاريخچه آموزش کارآفريني

  تاريخچه آموزش کارآفريني (ايران)

  سطوح آموزش کارآفريني

  الگوهاي مبناي آموزشي

  مدل MOM در آموزش کارآفريني

  تحقيقات بازار (نياز سنجي)

  طراحي دوره

  اجراي دوره

  ارزيابي دوره آموزشي

  مدل POM در آموزش کارآفريني

  انگيزش

  مهارت ايجاد انگيزش

  مهارتهاي کارآفرينانه

  مهارتهاي کسب و کار

  مدل SIFE

  مدل ILO

  مدل NFTE

  گام ششم : تدریس طرح کسب و کار

  روش هاي تدريس طرح کسب و کار

  مراحل روش تدريس گروهي

  مراحل اجراي دوره

  گام هفتم : آموزش دانشگاهی کارآفرینی

  مدل هاي آموزش دانشگاهي

  مدل هاي متمرکز آموزشي

  مدل هاي نامتمرکز آموزشي

  ساختار مدل مغناطيسي

  ساختار مدل تششعي

  پیوست : منابع آموزش کارآفرینی

  ژورنال های دانشگاهی

  کتابهای کارآفرینی

  مجلات کارآفرینی

  کنفرانس های کارآفرینی

   

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع فلسفه نوآوری “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” فلسفه نوآوری “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 48600 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” فلسفه نوآوری “

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 12

   

  فهرست مطالب:

  تعریف- نوآوری، نوآوری سازمانی

  نیاز به نوآوری

  شکوفایی- خود شکوفایی

  نگرش سیستمی (نظام مند)

  پژوهش- مسیر توسعه

  تعریف- نوآوری در آموزش

   

   

   قسمتی از متن:

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 51975 تومان

  بخشی از متن:

   

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 102

   

  فهرست مطالب:

  مفاهیم اولیه کسب و کار

  معرفی کسب وکارهای پرسود

  شناسایی فرصت ها و موقعیت ها

  انتخاب و توسعه یک محصول

  انتخاب قلمرو و میزبان مناسب

  طراحی یک سایت مناسب کسب وکار

  ایجاد یک موقعیت فروش بی همتا

  محصولات رایگان و کتابهای الکترونیکی

  بازاریابی به وسیله ایمیل

  ارتقای سایت در موتورهای جست وجو

  بازاریابی الکترونیکی و تبلیغات الکترونیکی

  ارتباط مناسب با مشتریان

  نکات کلیدی کسب وکار

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 • پاورپوینت با موضوع خلاقیت ها “,
   پاورپوینت با موضوع
  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت ها “
  فرمت فایل دانلودی: .zip
  فرمت فایل اصلی: zip
  حجم فایل: 0
  قیمت: 48600 تومان

  بخشی از متن:

  پاورپوینت با موضوع ” خلاقیت ها “

   

  فرمت: ppt

  تعداد اسلاید: 22

   

  فهرست مطالب:

  فرآیند کارآفرینی

  تعاریف خلاقیت

  انواع تفکر

  فرآیند خلاقیت؛ الگوی البرشیت

  موانع خلاقیت

  عوامل پرورش خلاقیت

  تكنيك هاي خلاقيت

  اصول تكنيك توهم خلاق

  تكنيك scamper

   

   

  دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.