خوش شانس تر از سرنشینان این خودرو وجود دارد؟ (عکس)

خوش شانس تر از سرنشینان این خودرو وجود دارد؟ (عکس)

خوش شانس تر از سرنشینان این خودرو وجود دارد؟ (عکس)

شاید بتوان سرنشینان این خودرو را خوش شانس ترین انسان های روی کره زمین نامید. در مسیر ریلی ایندیانا یک خودروی لیموزین حین گذشتن از روی خط راه آهن درحالتی گیر افتاد که یک قطار باری به آن نزدیک میشد.

 

خوش شانس تر از سرنشینان این خودرو وجود دارد؟ (عکس)

سرنشینان خودرو

خوش شانس تر از سرنشینان این خودرو وجود دارد؟ (عکس)

تصادف قطار و لیموزین

خوش شانس تر از سرنشینان این خودرو وجود دارد؟ (عکس)

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

منبع

خوش شانس تر از سرنشینان این خودرو وجود دارد؟ (عکس)

نظر دهید

      پاسخ دهید