سوء پیشینه چه تاثیری در سوابق شما برای استخدام دارد؟

سوء پیشینه یکی از مهم ترین موارد برای استخدام در مراکز دولتی یا خصوصی است. مراکز استخدامی، از داوطلبان استخدام درخواست می کنند تا گواهی عدم سوء پیشینه که توسط مراجع ذیصلاح اعتباردهی و صادر شده باشد، ارائه کنند. بر اساس ماده بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم، محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند. شرط ارائه گواهینامه سوء پیشینه برای شروع کسب و کار چند سالی است که حذف شده است.

محکومیت قطعی کیفری، ۳ محرومیت را برای محکوم از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی به دنبال دارد. یکی ، ۷ سال در محکومیت به مجازات های سلب حیات و حبس ابد از تاریخی که حکم اصلی متوقف شده است. دومی، ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضور در صورتی که دیه جنایت وارد شده به فرد، بیش از نصف دین مجنی علیه (شخص مضروب) باشد. سومی، ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده، نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵.

سوء پیشینه

همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۲۵  قانون مجازات اسلامی، در غیر مواردی‌که در بالا ذکر کردیم، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج خواهد شد اما در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. پس به این موضوع توجه کنید.

منظور از حقوق اجتماعی چیست؟ 

مطابق ماده بیست و ششم قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است. یعنی آن محکومیت ها، شما را از سمت های زیر، محروم خواهد کرد.

 • داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
 • عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
 • تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
 • انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
 • عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
 • اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
 • استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها
 • استخدام در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها
 • استخدام در مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
 •  اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
 • انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
 •  انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
 •  استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
 • تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مچازات اسلامی، هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی از بین می رود. مگر در مورد بندهای ۱ تا ۳ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود. یعنی اگر سوء پیشینه کیفری موثر داشته باشید، امکان داوطلب شدن در انتخابات گوناگون از شما سلب خواهد شد.

اما قادر هستید که گواهی صلاحیت حرفه ای به منظور فعالیت به عنوان کارشناس رسمی دادگستری کسب کرده یا شرکت یا موسسه و امثالهم ثبت و مدیریت کنید. به منظور دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی در این لینک مراجعه کنید.

نظر دهید

   پاسخ دهید