زیبایی
0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
ایجاد ابروی کرکی
0

نحوه کشیدن ابروها‌ی کرکی و ظاهری طبیعی1-موهای ابرو خود با چسب مژه محکم کنید برای اولین قدم در ایجاد ابروهای کاملتر، هیوز پیشنهاد می‌کند که با استفاده ...

0
آرایش چشم پاییزی
0

1- بری‌شاپلب‌های توت، پوست برجسته آنقدر تیز است که این ظاهر احساس لک افتادن از کنار لب تا خط چشم را به ما تحمیل می‌کند. آستر مایع که در اینجا استفاده ...

0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
آرایش چشم پاییزی
0

1- بری‌شاپلب‌های توت، پوست برجسته آنقدر تیز است که این ظاهر احساس لک افتادن از کنار لب تا خط چشم را به ما تحمیل می‌کند. آستر مایع که در اینجا استفاده ...

0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
0

نحوه کشیدن ابروها‌ی کرکی و ظاهری طبیعی1-موهای ابرو خود با چسب مژه محکم کنید برای اولین قدم در ایجاد ابروهای کاملتر، هیوز پیشنهاد می‌کند که با استفاده ...

0
آرایش چشم پاییزی
0

1- بری‌شاپلب‌های توت، پوست برجسته آنقدر تیز است که این ظاهر احساس لک افتادن از کنار لب تا خط چشم را به ما تحمیل می‌کند. آستر مایع که در اینجا استفاده ...

0
11 ناخن آمبره مشکی
0

اگر به دنبال یک ظاهر ناخن زیبا هستید که از ترکیب رنگ روشت تا تاریک استفاده کند، در اینجا یازده مدل از ناخن‌های سیاه و سفید مورد علاقه شمارا مشاهده می کنید. ...

0
0

رنگ موی قهوه‌ای روشن که بسیار کم نگهداری می‌شوند251- قهوه‌ای روشن با رگه‌های بلوند ناتالی پورتمنناتالی پورتمن یکی از مداوم‌ترین طرفداران هالیوود در موهای ...

0
آرایش چشم پاییزی
0

1- بری‌شاپلب‌های توت، پوست برجسته آنقدر تیز است که این ظاهر احساس لک افتادن از کنار لب تا خط چشم را به ما تحمیل می‌کند. آستر مایع که در اینجا استفاده ...

0
0

نحوه کشیدن ابروها‌ی کرکی و ظاهری طبیعی1-موهای ابرو خود با چسب مژه محکم کنید برای اولین قدم در ایجاد ابروهای کاملتر، هیوز پیشنهاد می‌کند که با استفاده ...

0
0

بهترین سایه چشم Glitter Cut Crease به نظر می‌رسد چشمان شما را پاپ می‌کند1- دیسکو دیوابا این ظاهر سایه چین خورده براق، دیوا دیسکو داخلی خود را کانال کنید. ...

0
0

بهترین سایه چشم Glitter Cut Crease به نظر می‌رسد چشمان شما را پاپ می‌کند1- دیسکو دیوابا این ظاهر سایه چین خورده براق، دیوا دیسکو داخلی خود را کانال کنید. ...

0
0

بهترین سایه چشم Glitter Cut Crease به نظر می‌رسد چشمان شما را پاپ می‌کند1- دیسکو دیوابا این ظاهر سایه چین خورده براق، دیوا دیسکو داخلی خود را کانال کنید. ...

0
0

بهترین سایه چشم Glitter Cut Crease به نظر می‌رسد چشمان شما را پاپ می‌کند1- دیسکو دیوابا این ظاهر سایه چین خورده براق، دیوا دیسکو داخلی خود را کانال کنید. ...

0
0

بهترین سایه چشم Glitter Cut Crease به نظر می‌رسد چشمان شما را پاپ می‌کند1- دیسکو دیوابا این ظاهر سایه چین خورده براق، دیوا دیسکو داخلی خود را کانال کنید. ...

0
19 مدل دیزاین ناخن
0

19 مدل دیزاین ناخن ساده و جذاب1- ناخن خورشید گرفتگیجین سون چوی این نگاه را "خورشید گرفتگی" می‌نامد. درست مثل ماه که خورشید را می‌پوشاند، شما در طول 5 میخ ...

0
16 مدل موی بیلی ایلیش
0

16 مورد از بهترین لحظات موی کامل بیلی الیشموهای بیلی ایلیشبرخی از هنرمندان در یک لحظه از زمان گرفتار می‌شوند و دیگران آن را تعریف می‌کنند. به راحتی می‌توان ...

0
0

رنگ موی قهوه‌ای روشن که بسیار کم نگهداری می‌شوند251- قهوه‌ای روشن با رگه‌های بلوند ناتالی پورتمنناتالی پورتمن یکی از مداوم‌ترین طرفداران هالیوود در موهای ...

0
19 مدل دیزاین ناخن
0

19 مدل دیزاین ناخن ساده و جذاب1- ناخن خورشید گرفتگیجین سون چوی این نگاه را "خورشید گرفتگی" می‌نامد. درست مثل ماه که خورشید را می‌پوشاند، شما در طول 5 میخ ...

0
16 مدل موی بیلی ایلیش
0

16 مورد از بهترین لحظات موی کامل بیلی الیشموهای بیلی ایلیشبرخی از هنرمندان در یک لحظه از زمان گرفتار می‌شوند و دیگران آن را تعریف می‌کنند. به راحتی می‌توان ...

0
0

19 مدل دیزاین ناخن ساده و جذاب1- ناخن خورشید گرفتگیجین سون چوی این نگاه را "خورشید گرفتگی" می‌نامد. درست مثل ماه که خورشید را می‌پوشاند، شما در طول 5 میخ ...

0
16 مدل موی بیلی ایلیش
0

16 مورد از بهترین لحظات موی کامل بیلی الیشموهای بیلی ایلیشبرخی از هنرمندان در یک لحظه از زمان گرفتار می‌شوند و دیگران آن را تعریف می‌کنند. به راحتی می‌توان ...

0
16 مدل موی بیلی ایلیش
0

16 مورد از بهترین لحظات موی کامل بیلی الیشموهای بیلی ایلیشبرخی از هنرمندان در یک لحظه از زمان گرفتار می‌شوند و دیگران آن را تعریف می‌کنند. به راحتی می‌توان ...

0
0

16 مورد از بهترین لحظات موی کامل بیلی الیشموهای بیلی ایلیشبرخی از هنرمندان در یک لحظه از زمان گرفتار می‌شوند و دیگران آن را تعریف می‌کنند. به راحتی می‌توان ...

0
0

16 مورد از بهترین لحظات موی کامل بیلی الیشموهای بیلی ایلیشبرخی از هنرمندان در یک لحظه از زمان گرفتار می‌شوند و دیگران آن را تعریف می‌کنند. به راحتی می‌توان ...

0
0

رنگ موی قهوه‌ای روشن که بسیار کم نگهداری می‌شوند251- قهوه‌ای روشن با رگه‌های بلوند ناتالی پورتمنناتالی پورتمن یکی از مداوم‌ترین طرفداران هالیوود در موهای ...

0
0

19 مدل دیزاین ناخن ساده و جذاب1- ناخن خورشید گرفتگیجین سون چوی این نگاه را "خورشید گرفتگی" می‌نامد. درست مثل ماه که خورشید را می‌پوشاند، شما در طول 5 میخ ...

0
19 مدل دیزاین ناخن
0

19 مدل دیزاین ناخن ساده و جذاب1- ناخن خورشید گرفتگیجین سون چوی این نگاه را "خورشید گرفتگی" می‌نامد. درست مثل ماه که خورشید را می‌پوشاند، شما در طول 5 میخ ...

0
0

19 مدل دیزاین ناخن ساده و جذاب1- ناخن خورشید گرفتگیجین سون چوی این نگاه را "خورشید گرفتگی" می‌نامد. درست مثل ماه که خورشید را می‌پوشاند، شما در طول 5 میخ ...

0
40 مدل رنگ موی پری دریایی
0

این رنگ موهای پری‌دریایی یک کار هنری است1- رنگین کمان ماهیآیا نمی‌توانید فقط درمورد یک رنگ تصمیم بگیرید؟ امتیازات اضافی برای نوارهای گل و گیاه.2- باران ...

0
مدل رنگ موی قهوه ای روشن
0

رنگ موی قهوه‌ای روشن که بسیار کم نگهداری می‌شوند251- قهوه‌ای روشن با رگه‌های بلوند ناتالی پورتمنناتالی پورتمن یکی از مداوم‌ترین طرفداران هالیوود در موهای ...

0
40 مدل رنگ موی پری دریایی
0

این رنگ موهای پری‌دریایی یک کار هنری است1- رنگین کمان ماهیآیا نمی‌توانید فقط درمورد یک رنگ تصمیم بگیرید؟ امتیازات اضافی برای نوارهای گل و گیاه.2- باران ...

0
0

24ایده رنگ موی مسی که باعث می‌شود هرکسی بخواهد قرمز شوداگر به گرم کردن رنگ مو فکر می‌کنید، می‌دانیم که در زیر سایه مسی رنگ مناسب خودرا پیدا خواهید کرد.1- ...

0
آیا ویتامین E، پوست‌تان را بدون جوش می‌کند؟
0

طرفداران ویتامین E (روغن یا مکمل آن) قسم می‌خورند که این ویتامین خاصیت درمان کنندگی آکنه دارد. هرچند، این امر بسته به این است که چگونه (موضعی یا خوراکی) و در ...

0
15 رنگ موی نارنجی مناسب فصل پاییز
0

 ۱۵ رنگ موی نارنجی مناسب برای فصل پاییز (یا هر فصل دیگر)تغییر فصل ترندهای زیبای جدیدی روی کار می‌آیند. البته برای بعضی‌ها. جدیدترین رنگی که امسال ترند ...

0
پانزده مدل بافت مو برای موهای نسبتا بلند
0

15 مدل‌موی زرق و برق‌دار برای موهای‌بلندوقتی می‌خواهید منحصربه‌فرد به‌نظر برسید، می‌توانید از هر یک از سبک‌های زیبا ذکر شده استفاده کنید. شما احساس زیبایی ...

0
یک بار برای همیشه از شر لب‌های خشک خلاص شوید
0

مراقبت صحیح از لب‌ها یکی از ساده‌ترین مؤلفه‌های یک روتین زیبایی است، اما شاید اغلب مورد غفلت واقع شود. خیلی اوقات افرادی را می‌بینم که لب‌های خشکی دارند، ...

0
0

50 ایده زیبا برای ناخن‌های بهاری اگر سعی دارید برخی از ایده‌های جدید و جذاب ناخن را با رنگی تند و درخشان پیدا کنید، 50 ایده زیبا برای ناخن های بهاری وجود ...

0
27 مدل دیزاین ناخن فصل پاییز
0

وقتی پاییز شروع می‌شود، زمان کدوتنبل، سیب،نوشیدنی‌های گرم و ژاکت است. زمان آن است که طرح‌های ناخن خود را از تابستان تغییر داده و پاییز را فریاد بزنید. چه کسی ...

0
میکاپ نارنجی مخصوص فصل پاییز
0

معمولا ما وقتی می‌خواهیم رنگ آرایش‌مان را انتخاب کنیم، به رنگ نارنجی فکر نمی‌کنیم. اگر هم به آن فکر کنیم، از انجام دادنش منصرف می‌شویم، دقیقا مثل زدن مدل موی ...

0
غذایتان را سریع‌تر هضم کنید!
0

هضم، غذا را به قسمت‌های کوچکتر تجزیه می‌کند و به بدن شما اجازه می‌دهد تا از انرژی و مواد مغذی موجود در آن استفاده کامل کند. غذاهای مختلف به روش‌های مختلفی ...

0
27 ایده جذاب از طراحی ناخن که دلتان را می‌برد!
0

دیزاین ناخن شیک یکی از آن زیبایی‌ها خاصی است که همه خانم‌ها به دنبال آن هستند. نکته این است از آنجایی که این روزها لیست احتمالات بی‌نهایت است، شبیه بودن به شخص ...

0
25مدل شلوارجین زیبا و شیک برای تابستان
0

25مدل شلوارجین پاره نکته قابل توجه این است که شلوارجین یک لباس منحصربه‌فرد است که می‌تواند با لباس‌های زیبایی ست شده و پوشیده شود. پس‌از دوران ضدفرهنگ جین ...

0
0

استفاده از رنگ لاک مشکی و سفید در کنار هم می‌تواند یک طراحی کلاسیک و باکلاس داشته باشد و یا نمایانگر یک شخصیت پیشرو و امروزی باشد. به هر حال هر شخصیتی می‌تواند ...

0
رنگ موی قرمز شرابي، مناسب روزهاي سرد زمستانی
0

زمستان به صورت غيررسمي فصلي است كه در آن در خانه مي‌مانيم و در كنار شومينه نوشيدني گرم مي‌نوشيم و منتظر رسيدن روزهاي گرم هستيم. در اين فصل كه انرژي ما كم ...

0
19مدل کوتاهی جدید
0

 حالت دادن به موهای کوتاه  با موی چتری روشی عالی برای سبک شما است.  موی‌سر توجه را به سمت چشمان زیبای شما جلب می‌کند و می‌تواند استخوان گونه شما را نیز ...

0
احساس حالت تهوع بعد از ورزش
0

چرا بعد از ورزش کردن بیرون از خانه احساس حالت تهوع می‌کنیم؟از یک متخصص تغذیه دلیل آن را پرسیده‌ایم.  آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که پس از ورزش ...

0
غذا های انرژی زا پس از خواب
0

۱۲ غذای انرژی‌بخش که برای زمان بیدار شدن تان مناسبند در این مقاله می‌خوانید:تعریف یک غذای انرژی‌بخش چیست؟از مصرف چه غذاهایی باید اجتناب کنیم؟۱۲ غذای ...

0
شایع ترین دلایل یبوست
0

۸ مورد از شایع‌ترین دلایل یبوستحداقل چیزی که در مورد یبوست می‌توان گفت این است که حس بسیار ناراحت‌کننده‌ای است. می‌دانید در مورد چه چیزی حرف می‌زنم، ...

0
راهنمای ساده برای باز کردن موهای گره خورده
0

آیا داستان کلاسیک راپونزل با آن موهای بلند و زیبایش را به یاد دارید؟ و یا تارزان، مو بلند جنگلی که مدام در حال ماجراجویی بود؟ موهای بلوند و بلند راپونزل که به ...

0
50طرح ایده‌آل و زیبا برای ناخن‌های بهاری
0

50 ایده زیبا برای ناخن‌های بهاری اگر سعی دارید برخی از ایده‌های جدید و جذاب ناخن را با رنگی تند و درخشان پیدا کنید، 50 ایده زیبا برای ناخن های بهاری وجود ...

0
25راه برای به‌دست آوردن لباس زمستانی
0

 همیشه تصور می‌کنید لباس زمستانی یه معنای چیزی نیست جزء لباس‌خواب دنج، چکمه‌های برفی، شلوارعرق و ژاکت‌های بزرگ و مطبوع، اما این25 ایده لباس زمستانی می‌تواند ...

0
12 آموزش سایه چشم رنگارنگ، مناسب چشم آبی‌ها
0

اگر فکر می‌کنید که انتخاب یک میکاپ متناسب با ویژگی‌های شما کمی دشوار است، در ادامه با ما باشید که امروز تصمیم گرفته‌ایم با ذکر برخی از آموزش‌های سایه چشم ...

0
پوست‌تان را با زردچوبه، زعفران و رزماری شفاف کنید
0

 همه ما می‌دانیم که در زمان درست کردن غذای مورد علاقه‌مان، اضافه کردن مقدار کمی ادویه باعث می‌شود که طعم آن از زمین تا آسمان تغییر کند، اما اگر بگوییم که همین ...

0
30رنگ‌موی مناسب زمستان
0

 30رنگ‌موی مناسب زمستاناز این 30رنگ‌موی زرق و برق‌دار زمستانی الهام بگیرید  آن زمان شگفت‌انگیز از سال که برگ‌ها خش خش می‌کنند و خرید در تعطیلات ...

0
سلامت گوارش برای داشتن یک پوست عالی
0

 یک راهنمای ساده در زمینه سلامتی گوارش برای داشتن یک پوست عالی، مناسب برای افراد تازه‌کار داشتن یک گوارش خوب هیچ وقت به این سادگی نبوده است.   در ...

0
موی خشک: علل و ۹ ترفند حرفه‌ای برای نگهداری از آن
0

شاید بتوان گفت که از میان همه آسیب‌هایی که ممکن است به موهای سالم وارد شود موی خشک شایع‌ترین مورد باشد. اگر موهای خشک و وز وزی داشته باشید، نه تنها صاف و ...

0
از علت تا درمان بی‌حسی پا اینجاست
0

احساس بی‌حسی در پاها و کف پا معمولاً آزاردهنده است و باعث می‌شود که کارایی کمتری داشته باشید اما این حس اغلب علامت یک مشکل خطرناک نیست. اگر برای مدت طولانی در ...

0
راهنمای ساده برای باز کردن موهای گره خورده
0

آیا داستان کلاسیک راپونزل با آن موهای بلند و زیبایش را به یاد دارید؟ و یا تارزان، مو بلند جنگلی که مدام در حال ماجراجویی بود؟ موهای بلوند و بلند راپونزل که به ...

0
0

25مدل شلوارجین پاره نکته قابل توجه این است که شلوارجین یک لباس منحصربه‌فرد است که می‌تواند با لباس‌های زیبایی ست شده و پوشیده شود. پس‌از دوران ضدفرهنگ جین ...

0
25مدل شلوارجین زیبا و شیک برای تابستان
0

25مدل شلوارجین پاره نکته قابل توجه این است که شلوارجین یک لباس منحصربه‌فرد است که می‌تواند با لباس‌های زیبایی ست شده و پوشیده شود. پس‌از دوران ضدفرهنگ جین ...