هنر و گرافیک

آوریل 26, 2024

داستان دومین کرکس اگر من مولف کتابهای درسی بودم…

داستان دومین کرکس اگر من مولف کتابهای درسی بودم… #کوین_کارتر#لویی_پاستور#شعر_احمدک#فریدون_مشیری#ماتریس#ماتریس_انرژی_احساسی#مدیریت_احساس#فیروز_نادری_ناسا#آنه_ماری_شیمل#اقبال_لاهوری#ابراهیم_یونسی#شیرکو_بی کس#آگاتا_ کریستی# چالز دیکنز#مظفر_پرتوماه#مدیریت ——-

Read More
آوریل 25, 2024

داستان دومین کرکس اگر من مولف کتابهای درسی بودم…

داستان دومین کرکس اگر من مولف کتابهای درسی بودم… #کوین_کارتر#لویی_پاستور#شعر_احمدک#فریدون_مشیری#ماتریس#ماتریس_انرژی_احساسی#مدیریت_احساس#فیروز_نادری_ناسا#آنه_ماری_شیمل#اقبال_لاهوری#ابراهیم_یونسی#شیرکو_بی کس#آگاتا_ کریستی# چالز دیکنز#مظفر_پرتوماه#مدیریت ——-

Read More